De drie schrijvers sluiten hun column af met de volgende wat cryptische en hoe dan ook onvriendelijk klinkende zin: “De Ruiter, heb je niks beters te doen dan valse munt te slaan uit je ongelijk?”

Valsemunterij

Zou ik me in wat voor debat dan ook realiseren dat ik ongelijk heb, dan zou ik daar natuurlijk nooit munt uit willen slaan, laat staan valse.

Wat ik overigens als pijnlijk ervaar is het gebruik van de term valsemunterij, variant van een woord dat ook voorkomt in de titel van het boek De schijn-élite van de valse munters van PVV-Kamerlid Martin Bosma dat ik zeer kritisch geanalyseerd heb in mijn De ideologie van de PVV. Het kwade goed en het goede kwaad. De suggestie mij te verbinden met PVV’er Bosma is ongepast. Ik denk niet dat de heren beseffen wat voor vuil ik over mij heen kreeg en nog krijg omdat ik mij te weer stelde en nog stel tegen het PVV-extremisme.

En daarmee hebben we de kern te pakken. Het woord extremisme is mijn leidmotief: ik neem elke vorm ervan op de korrel, ook dat van de anti-Zwarte Pietlobby.

Tegemoetkoming

Laat ik ingaan op de kritiek van de drie heren. In een punt, ik ben de kwaadste niet, wil ik ze tegemoet komen. Ze stellen het volgende: “Op geen enkel moment hebben Nzume of Sheperd beweerd dat racisme en uitsluiting in de witte natuur ligt”, terwijl ikzelf in mijn column beweerde “dat zij stellen dat racisme en discriminatie van nature uitsluitend verankerd liggen in de geest van de blanke mens”.

Dat laatste kan ik inderdaad niet bewijzen want zo rechtstreeks hebben ze dat niet gezegd. Maar al hun uitspraken ademen wel deze geest. Wij, blanken, zijn ons niet bewust van ons racistische gedrag en daarmee zijn wij nog steeds behept met het racistische virus.

Ik heb Nzume en Sheperd nooit horen zeggen dat ook zij potentieel racisme in zich dragen. Ze wekken de indruk dat racisme een blank probleem is. Ze stellen zich als slachtoffers op en dat verwijt ik hen.

In het verlengde hiervan stellen de drie auteurs dat ik beweer dat Nzume en Sheperd racisten zijn. Kijk en dat heb ik dan weer niet gezegd. Ik heb gezegd, zie mijn laatste alinea, dat, Primo Levi volgend, “het virus van vreemdelingenhaat in elk van ons zit”.
En inderdaad, dus ook in Nzume en Shepherd, in mij en in Pooyan, Lammert en Marcus.

Lees hier verder.

Bron: The Post Online

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.