G500 is als initiatief ontstaan toen de VVD-, CDA- en PVV-onderhandelaars geen vaart leken te maken. Dit in een tijd met teruglopende financiën en waarin keuzes over de ‘grote thema’s’ als de woningmarkt, de zorg en de arbeidsmarkt noodzakelijk zijn. De initiatiefnemers van G500 signaleerden een vergrijsde politiek die nauwelijks duurzame keuzes maakte met de jonge generaties in het achterhoofd. Er is vervolgens een tienpuntenplan geschreven. Met deze thema’s en oplossingsrichtingen onder de arm bezochten de deelnemers de partijcongressen van de VVD, PvdA en het CDA. Ook schreven deelnemers opinieartikelen en hebben zij door middel van (social) media het debat beïnvloedt.

G500 heeft zich bij de oprichting een aantal doelen gesteld. Een belangrijk doel is het verjongen van de politiek en het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen om zo de welvaart van alle generaties zeker te stellen. Vooral de betaalbaarheid van de zorg, een realistisch pensioensysteem en ook de nodige zaken op het gebied van de woningmarkt en het onderwijs zijn op de kaart gezet. En niet te vergeten: de belangen van de ZZP’ers zijn overgenomen door verschillende partijen.

De deelnemers aan G500 bezochten verschillende bijeenkomsten en partijcongressen van de VVD, PvdA en het CDA. Hoewel sommige leden van de drie partijen G500-deelnemers met argusogen bekeken, werd ook nieuwsgierig de discussie aangegaan. Ook werd er gezamenlijk opgetrokken. Zo werd er samengewerkt bij het indienen van amendementen over de hervorming van de woningmarkt bij de VVD. Het is niet gemakkelijk om wijzigingen in het verkiezingsprogramma van een partij aan te brengen. Er zijn verschillende bijeenkomsten voor het congres en de argumenten moeten stevig zijn om de andere leden te overtuigen. Toch heeft G500 meerdere successen geboekt. Zoals op het thema pensioen. De VVD zet dankzij G500 in op het aanpassen van de berekeningssystematiek van de pensioenpremie en een realistische rekenrente die oog heeft voor risico’s en opportunistisme negeert. Ook wil de VVD mensen meer keuze geven om hun eigen pensioenfonds te kiezen. Bij het CDA is een van de successen dat het CDA de AOW-leeftijd sneller dan in het Lente-akkoord is afgesproken wil verhogen. Bij de PvdA zijn geen G500 amendementen overgenomen, daar hebben we middels de bijeenkomsten en ludieke acties wel de toon gezet. Kijk op de website van G500 voor meer concrete successen.

Ook heeft G500 bijgedragen aan een breder debat over politiek en kiessysteem. Maar liefst 41% van de jongeren tussen de 18-25 jaar stemt niet. Een belangrijke reden voor niet-stemmers is dat zij vinden dat hun stem geen effect heeft. Hierin past het initiatief van de Stembreker waarbij de G500 het mogelijk heeft gemaakt om door met meerdere kiezers gezamenlijk te stemmen je stem te delen. Hierbij hoorde ook de Stemvinder, een vernieuwende kieswijzer waarbij tussen meerdere oplossingen kan worden gekozen.

Het waren spannende verkiezingen vol met verrassingen. G500 heeft bijdragen aan een reflexieve houding ten opzichte van de politiek en de verkiezingen. Of het nou ging om aandacht voor de inhoud, het onder de aandacht brengen van bepaalde thema’s, de oproep om naar het stemhokje te gaan of een initiatief als de Stembreker: er is hard gewerkt aan de doelen van G500. Er was ook veel aandacht voor de verdeling over generaties. Zo heeft Arie Slob gepleit voor een generatieakkoord, en de SER licht alvast een tipje van de sluier op over haar aanstaande advies met aandacht voor het sparen voor de eigen zorg.

G500 was erbij deze verkiezingen! Inmiddels is het echte werk voor de VVD en de PvdA begonnen. We zullen doorgaan met berichtgeving over onze acties en ideeën. Houd onze website in de gaten!

Jony Ferket

Fractievoorzitter D66 Utrecht, onderzoeker algemene Rekenkamer

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.