In de demonstraties tegen het coronabeleid lopen tegenstanders van allerlei soorten en maten gezamenlijk te hoop tegen wat ze beschouwen als beperking van hun vrijheden, tegen mondkapjes en anderhalve meter, tegen testen en vaccineren. Hoe legitiem het verzet tegen beleid en maatregelen van de overheid ook is, hoe bont ook het verzameld protest, het betekent niet dat alle middelen het doel heiligen.

De middelen zeggen in ieder geval iets over degenen door wie ze worden gebruikt, bleek afgelopen zondag in Amsterdam, naast de sterren en paraplu’s waren er hartvormige ballonnen als logo van Forum voor Democratie, de Nederlandse (NSB-)vlag met een oranjebaan in plaats van rood. Maar wie heeft het lef om een gele davidster op te spelden, als directe verwijzing naar de Holocaust, al wordt door betrokkenen de term Jodenster vermeden en gesproken over een gele ster. Je moet maar durven, de ellende van de corona-pandemie vergelijken met de ellende van Joods Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Natuurlijk gaat hier om provocatie, het toont eens te meer aan dat de Anne Frankstichting nog altijd een belangrijke taak heeft als het gaat om voorlichting en onderwijs.

Bijzonderder is eigenlijk de gele paraplu, juist vanwege de waarschijnlijk niet toevallige gelijkenis met hetzelfde symbool dat de protesten in Hongkong vóór democratie en tegen de toenemende invloed van het autoritaire regiem van Beijing in China z’n naam gaf. De Paraplu-beweging ontstond tijdens de maandenlange bezetting van Hongkongs commerciële centrum in 2014. Als een letterlijke bescherming tegen het traangas van de politie, geel werd de kleur van het protest, van de oppositie, tegenover het blauw van de Beijing-getrouwen.

Is het verzet tegen de corona-maatregelen in Nederland te vergelijken met het verzet tegen de inperking van alle mogelijke vrijheden, die van meningsuiting om te beginnen, in Hongkong? In het verhaal over de ‘gele plu’ zoals die op de gelijknamige website wordt aangeprezen wordt op geen enkele manier verwezen naar Hongkong. Dat is maar goed ook, want Nederland is geen dictatuur of priktatuur. Wie dat beweert, heeft geen idee van wat dictatuur is, of geen idee hoe fundamenteel waardevol de vrijheid van meningsuiting is. En dat in een land waar je mag zeggen wat je wilt, in een land waar je mag stemmen op wie je wilt.

In Hongkong is het, ondanks alle protesten, alleen maar slechter gegaan met de vrijheid, met de democratie, genoeg reden om de paraplu daar hoog te houden, in Nederland hoeft dat gelukkig alleen als het regent.

Tjeerd-de-Boer

Tjeerd de Boer

Dr. Tjeerd de Boer is zendingspredikant van de Protestantse Kerk in Nederland. Hij doceerde als medewerker van Kerk in Actie in Chili, …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.