Het ongrondwettelijke, te weten zonder voorafgaande toestemming van het parlement de oorlog verklaren aan de Islamitische Staat, is een duidelijk signaal dat ons geweten niet zo rein is als het zou moeten zijn.

Want de grondwet is een weerspiegeling van ons aller geweten. Een rein geweten kunnen we vanzelfsprekend niet hebben als we via ons militair industrieel complex voor miljarden wapentuig verkopen aan dictatoriale of autocratische leiders, die daarmee vervolgens hun eigen bevolking om zeep helpen. Waarna wij te beroerd zijn, zogenaamd om onze eigen waarden en normen te beschermen, de vluchtende bevolking uit die gebieden bij ons toe te laten.

Ja, om ons geweten te sussen hebben we de bed-bad-en brood-regeling uit de grond gestampt. Die is niet meer dan een povere schaamlap voor onze keiharde, gewetenloze oplossing van het zogenaamde vluchtelingenprobleem. Een oplossing die steeds meer de contouren krijgt van een ‘Endlösung der Flüchtlinge’, dit keer niet eens in Duitsland maar in ons eigen land.

U weet dat ons land tijdens ‘politionele acties in Indonesië van weleer oorlogsmisdaden beging, maar tot de dag van vandaag daarover geen rechterlijke uitspraak duldt helaas. In 1939 hadden we in ieder geval meer ‘guts’ door de opneming van Joodse vluchtelingen op die beroemde boot, de St. Louis. Dat is de boot die toen met 900 vluchtelingen, Joodse vluchtelingen, uit Hamburg naar Cuba vertrok, daar werd geweigerd zijn trieste menselijke lading te lossen, vervolgens doorvoer naar de VS, waar hen exact hetzelfde lot ten deel viel. Uiteindelijk keerde deze boot met wanhopige mensen naar Europa terug, waar ons land, Frankrijk en België met een gelijke verdeelsleutel de vluchtelingen, ondanks de wat minder frisse opstelling van Colijn in die jaren, opnamen. Those were the days!

Ik wens u allen voor 2016 minder hypocrisie en huichelarij en meer empathie voor uw buitenlandse medemens toe.

Bovenstaande tekst werd gisteravond door Gerard Spong uitgesproken tijden de IKON-kerstspecial ‘Uit het hart’. 

Gerard Spong

advocaat

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.