Door: At Ipenburg

Voor velen is religie heel belangrijk. Je mag dus rondlopen in een boernoes, een chador, een boerka, een boerkini, een djellaba, een habijt, een kazuivel en een toga. Je mag een hoofddoekje op hebben, een keppeltje, een mijter, een tulband of een hoge hoed als je gelooft dat jouw religie jou zoiets voorschrijft. Je hebt wettelijk het recht om de geboden en voorschriften van je religie te onderhouden. Dit is dusdanig verankerd dat deze rechten niet met een eenvoudige meerderheid door het parlement afgeschaft kunnen worden.

Je hebt vrijheid van geweten. Als je geweten je zegt dat je als arts moeite hebt met het uitvoeren van een abortus of een euthanasie dan dient daar rekening mee te worden gehouden. Het zou n iet redelijk zijn om deze mensen uit te sluiten van het uitoefenen van het beroep van arts.
Je hebt zeker ook het recht om je kinderen te laten dopen of te laten besnijden, zoals je religie dat voorschrijft of om zelf je te laten dopen of te laten besnijden.

Al deze vrijheden op basis van het recht op godsdienstvrijheid zijn helaas niet meer vanzelfsprekend. Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft onlangs besloten dat moslims en joden geen halal en koosjer vlees meer mogen klaarmaken omdat er een verbod komt op de rituele slacht. In Noord-Holland wilden enkele politieke partijen zelfs vrouwen met een hoofddoekje verbieden gebruik te maken van de bus. Een moslim kledingstuk voor dames haalde zelfs het regeerakkoord: de boerka. Het kabinet wil nu ook de zogenaamde weigerambtenaren aanpakken. Er is dan geen plaats meer in de ambtenarij voor mensen die zich op hun geweten beroepen.

Al deze rechten hebben dus de voortdurende steun van mensen nodig, die bereid zijn in actie te komen tegen schendingen van het recht op godsdienstvrijheid, in landen ver weg, maar ook in Europa en in ons eigen land. We hebben meer vrijheid nodig en meer respect voor het anders-zijn, niet minder vrijheid.

At Ipenburg is voorzitter van de International Association for Religious Freedom (IARF) Nederland. Voor meer informatie: www.iarf.net/NLG/

Nog geen reactie — begin het gesprek.