Het Tijdschrift voor Geestelijk Leven belicht in een serie artikelen op semiwetenschappelijke wijze de 800-jarige geschiedenis van de dominicaanse verkondiging. Via de dominicaanse grootheden Thomas van Aquino, een groot middeleeuws theoloog, Meister Eckhart, mysticus die ook vandaag de dag velen aanspreekt, en Catharina van Sienna, strijdster voor vrede in de wereld, komt de lezer geleidelijk bij het heden aan.

Dominicanen leven volgens het motto contemplare et contemplata aliis tradere, Latijn voor ‘overwegen en wat je overwogen hebt aan anderen meedelen’. En doordat de dominicanen een apostolische orde zijn, en dus de wereld intrekken, hebben ze van alles en nog wat overwogen en hebben ze over van alles en nog wat iets te zeggen. Thomas van Aquino (1225-1274) en Edward Schillebeeckx (1911-2009) waren beiden vernieuwers in de theologie. Alanus (1428-1475) lijkt één van de eersten te zijn geweest die een onpartijdig juridisch systeem opzette. Francisco Vitoria (1483-1546) geldt als de grondlegger van het volkenrecht.

Ook nu nog laten ze van zich horen. Er staat bijvoorbeeld een interessant artikel in over de Dominicuskerk in Amsterdam. Deze kerk valt niet meer onder de dominicanen, maar ademt nog altijd de dominicaanse sfeer. Ze speelt een belangrijke rol in de modernisering van de liturgie na het Tweede Vaticaans Concilie. Wat die rol is, lees je in het tijdschrift.

Het hart op de tong – 800 jaar dominicaanse verkondiging. Het is een mooie thematische uitgave van het Tijdschrift voor Geestelijk Leven. Het vraagt aandacht om dit tijdschrift te lezen, maar dan kun je daarna wel het hart op de tong hebben, en net zoals de dominicanen, dat wat je overwogen hebt, meedelen aan anderen.

Oosterveen, L. (red.) (2016). Het hart op de tong – 800 jaar dominicaanse verkondiging. Tijdschrift voor Geestelijk Leven. 72, nr.1.

Tanja van Hummel

Tanja van Hummel

Filosoof en Schrijfcoach

Tanja van Hummel is filosoof en schrijfcoach. Tijdens haar filosofiestudie aan de Radboud Universiteit ontdekte zij een voorliefde voor …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.