Zuil 1: ‘Moslims hoeven zich niet meer te verantwoorden voor terreur uitgevoerd in naam van de islam’

Het is bijna een ritueel geworden. Een aanslag gepleegd in naam van de islam is nog geen uur oud, of islamitische organisaties en instituties doen persberichten de deur uit waarvan de strekking is dat ze de aanslagen hartgrondig veroordelen en dat deze inslagen in genen dele in de geest zijn van de islam zoals de organisaties die zien. We hebben deze gang van zaken nu zo vaak meegemaakt dat de betekenis van dergelijke verklaringen leeg geworden is. Het is een onderdeel van het emancipatieproces van moslims in Europa om dat nu niet meer te doen: het is een vanzelfsprekendheid en inmiddels overbodig en onnodig: de islamitische organisaties staan vanzelfsprekend aan ‘onze’ kant.

Zuil 2: ‘De term islamofobie dient afgeschaft te worden’

Ik heb het altijd een merkwaardige term gevonden. De term islamofobie suggereert dat angst voor en haat tegen moslims opgeroepen wordt door diezelfde moslims. De bewijslast ligt dus bij hen. En dat terwijl die angst voor en haat tegen moslims geuit wordt door niet-moslims. Waarom niet gewoon spreken van moslimhaat? Of van anti-moslimisme en anti-moslimiet, naar analogie van de termen antisemitisme en antisemiet? Mijn oproep te breken met de term islamofobie wordt nog eens versterkt door het feit dat het overgrote deel van de slachtoffers van in de naam van de islam uitgevoerd geweld zelf moslims zijn. We moeten de vinger op de gevoelige plek leggen: bij de moslimhaters.

Zuil 3: ‘De Europese islam wordt een ideaal type voor de islam in de hele wereld’

De vraag of er zoiets bestaat als een Europese islam hoeft niet meer gesteld te worden. Het over- overgrote deel van de moslims in Europa conformeert zich naar de Europese democratische rechtsregels. Als zij op bezoek zijn in hun landen van herkomst realiseren zij zich de grote verschillen in islambeleving met die in Europa. In Europa zijn alle soorten van islam mogelijk, van zeer liberaal tot zeer conservatief-orthodox. Dat kan van geen enkel islamitisch land gezegd worden. Europa vormt zo de bakermat van een veelzijdige islam die zich koestert in de zon van de democratie. Op die manier dient de islam in Europa beschouwd te worden als ideaaltype voor de islam overal ter wereld. Naïef gedacht? Geenszins. Europa is hoe dan ook het continent van religieuze vernieuwing en waarom zou dat niet voor de islam in Europa gelden?

Zuil 4: ‘Moslims houden op met hun eeuwige obsessie met het westen’

De afkeer van joods-christelijke en –dus- westerse waarden zit als het ware gebakken in de islam. De profeet wilde zo graag dat joden en christenen de islam zouden omarmen maar die weigerden dat. Dat leidde indertijd tot een obsessie en die obsessie merk je nog altijd in gesprekken met moslims, met name bij die moslims die in islamitische landen wonen. De moslims hier in Europa hebben hierin een belangrijke rol. Zij kennen uit de dagelijkse praktijk hoe de westerse waarden zich verhouden tot de islamitische en zij kunnen, in de geest van zuil 3, een eigenstandige islam creëren die los staat van die doodvermoeiende obsessies. Een obsessieloze islam zal een opluchting zijn voor zowel moslims als niet-moslims.

Zuil 5: ‘Het Westen houdt zich afzijdig in het Midden-Oosten’

Om bovengestelde doelen te bereiken moet ook het westen handelen. Deze vijfde zuil dient gerealiseerd te worden door het Westen om er zorg voor te dragen dat er meer dan ooit harmonie komt tussen haar en haar moslimonderdanen. De interventies van het Westen van de laatste decennia, zoals in Irak, Afghanistan en nu in Irak en Syrië, leveren ongelofelijk veel haat op en die haat stimuleert terreuraanslagen tegen datzelfde Westen. Het Westen moet zich dus militair terugtrekken uit het Midden-Oosten. En de Midden-Oosterlingen moeten zelf hun uiltjes knappen. Grote voordeel van deze aanpak is dat de mindset in het Midden-Oosten verandert. Er is geen grote Amerikaanse of Europese broer meer die de problemen gaat oplossen. Als het besef komt dat ze het in het Midden-Oosten zelf moeten opknappen, zal de geneigdheid om naar de tafel van de onderhandelingen te gaan groter zijn. Verder dienen de relaties met Saoedi-Arabië met onmiddellijke ingang bevroren te worden want ideologisch draagt het koninkrijk enorm bij aan de opkomst van IS en vergelijkbare terreurbewegingen. Dat doet zij door de miljarden die ze uitgeeft aan het verspreiden van haar wahhabistische versie van de islam, ook hier in Europa, die grote gelijkenis vertoont met die van IS. De Saoedi’s zijn indirect verantwoordelijk voor de terreur tegen de gelijkmatige islam in Mali en andere Sahellanden en ze zijn zeer actief in moskeeën en salafistische kringen in Europa. De handelsbelangen met het land bevriezen treft het in het hart. De wereld heeft behoefte aan een gelijkmatige en rijk gevarieerde islam zoals die in Europa, en niet de uiterst wrede islam van de Saoedi’s.

Zijn deze zuilen te realiseren? Zeker wel. De tijd is er rijp voor. Van de uitvoering ervan  zal Europa, met al haar moslim en niet-moslim bewoners profiteren. Verder zal de islam als religie ervan profiteren omdat aangetoond en bevestigd zal worden dat de belijders van de islam een gewoon leven kunnen leven in harmonie met hun omgeving. Ik roep alle actoren op kennis te nemen van de nieuwe zuilen der verandering, te overwegen of ze zinvol zijn en er naar te gaan handelen.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.