Dat is precies mijn probleem: wat u doet is een sprookje. Echte liefde is gelijkwaardig en wederkerig en dat is bij u niet het geval. U begon zo goed. Direct nadat u paus geworden was vroeg u de mensen, vanaf het balkon van de Sint Pieter, om eerst voor u te bidden voordat u dit voor hen deed. Maar sindsdien?

U verwelkomt gehandicapten maar als die protestants of ongelovig zijn, weert u hen van de eucharistie alsof er ook iets mankeert aan hun ziel. U vindt dat vrouwen een grotere rol in uw kerk moeten spelen, maar benadrukte onlangs dat u hun roeping om ambtsdrager te worden blijft tegenwerken. U zegt dat u niet oordeelt over homo’s, maar vindt hen niet goed genoeg voor het sacrament van het huwelijk. ’s Nachts brengt u eten aan de armen, maar als ze gescheiden zijn weigert u hen het brood van de communie.

Spreekt het Nieuwe Testament niet van vrouwelijke ambtsdragers – diakenen en zelfs apostelen? Gaf Jezus niet velen brood en vis te eten, zonder erop te letten wat zij wel of niet geloofden, homo of hetero waren, of gescheiden? En hij gaf niet alleen maar kon ook van mensen ontvangen. Zoals de zorg van Jozef en Maria en zelfs de zalving door een prostituee. Zijn liefde was geen sprookje maar echt, waardoor mensen niet afhankelijk werden maar opstonden in hun kracht.

Dat mis ik bij u: gelijkwaardigheid. U geeft wel maar ontvangt niet echt. Toch kan een  protestant, moslim of ongelovige, een gescheiden persoon of homo u en uw kerk heel veel geven – juist omdat ze anders geloven, of geleden hebben aan de meest innige relatie die mensen kennen, of seksueel anders zijn georiënteerd. Dat dit zo is weet u heel goed. Sinds uw kerk bijvoorbeeld gestopt is met Joden te verketteren en hen respecteert als ‘de eersten die het woord van God hoorden’, heeft zij al veel van hen ontvangen. Zo erkent uw voorganger paus Benedictus XVI in zijn Jezus-boek dat hij van de joodse bijbeluitleg en theologie heeft geleerd. Zo’n uitspraak was slechts vijftig jaar geleden nog ondenkbaar. Even ondenkbaar, helaas, als dat u zoiets zou zeggen over de mensen die vandaag nog steeds worden buitengesloten.

Eenzijdig gegeven liefde is geen echte liefde want maakt de ander klein. Die wordt gereduceerd tot een dankbare ontvanger of publiek. Ja, als u zo voortgaat zal het meer en meer schijnen alsof u het voor de bühne doet, als een soort reclamespotje voor de Rooms-katholieke kerk die na alle schandalen wel een oppepper gebruiken kan. Kijk mensen, een nieuwe Franciscus van Assisi!

Van Jezus wordt verteld dat hij een Kanaänitische vrouw, dus iemand met een ander geloof, aanvankelijk buiten wilde sluiten. Toch luisterde hij naar haar en riep verbaasd uit: ‘U hebt een groot geloof!’ Jezus was bereid van haar te ontvangen. Zij leerde hem dat God groter is dan Israël.

Paus Franciscus, laat u verbazen door wat mensen – juist in hun soms vreemde eigenheid – aan u en uw kerk kunnen geven. Als u hen echt ontvangt, maakt u hen groot. En is ontvangen soms niet het grote thema van Advent?

Dan wordt uw sprookje werkelijkheid.

jjsuurmond 2023 – kopie

Jean-Jacques Suurmond

Publicist

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach/supervisor en publicist. Van hem verscheen eind 2022 een vertaling en bewerking van de klassieker …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.