Om toch een poging te doen… Immers, u wilt graag weten hoe het gaat… We laveren tussen diepe herkenning van ons hart in de tradities (of andersom!), met ontroering en ontzag voor de rijkdom aan wijsheid en rituelen, met overgave tijdens het zelf ervaren van aspecten uit de tradities en aan de andere kant het verwerken van opgedane pijn, van misverstaan en het (her)vinden van authentieke betekenis achter woorden, begrippen en teksten. We leren verstaan hoe de tradities van diepe waarde kunnen zijn voor de mensen die dat pad volgen. We leren begrijpen hoe wij als mensen zo vaak ons best doen, maar soms toch de plank misslaan, terwijl we toch geïnspireerd waren en zijn door de Spirit met ons, in ons of door ons. Hoe dit soms, of vaak, een rol heeft gespeeld in onze tradities en samenleving. Maar ook juist hoe daaronder een eeuwenoude bron aan wijsheid en Liefde te vinden is.

Het is een voorrecht getuige te kunnen en mogen zijn van hoe het de harten opent en de ogen doet glanzen van de studenten. En wederom van ons zelf en tevens niet zelden van de gastocenten. Met ontroering en dichtbij onszelf en bij God of het goddelijke reizen we aan het eind van de weekenden naar huis. Met wèèr een dieper besef dat we geroepen zijn ons hart te openen voor de Liefhebbende. Een vraag die de studenten zich inmiddels steeds vaker stellen: “Waartoe ben ik geroepen, wat kan ik met mijn eigenheid bijdragen aan deze wereld en haar nood?” Het is mooi om mensen dichter en dichter daarbij te zien komen…

De vraag wat ik nog anders zou willen wat betreft het Interspiritueel Seminarie? Ik zou zo graag een groep studenten binnen zien wandelen vanuit de meest uiteenlopende religies en tradities om gezamenlijk dit proces te creëren en door te maken en elkaar ook te onderwijzen over de Liefde en Wijsheid in onze eigen tradities. Elkaar werkelijk leren kennen en gezamenlijk vieren van de Liefde in al Zijn en Haar gedaantes. Ook u bent daartoe van harte uitgenodigd!

Joan Elkerbout

interspiritueel voorganger, oprichtster Interspiritueel Seminarie

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.