“Als ik bovenstaande stelling lees dan is het eerste wat bij me opkomt deze vraag: wat wordt er eigenlijk nu de dag nog met ‘integreren’ bedoeld? In de jaren ’80 en ’90 hanteerde de overheid het beleid van ‘integreren met behoud van de eigen identiteit’. Daarmee werd bedoeld dat migranten mee konden en mochten doen in de Nederlandse samenleving zonder daarvoor hun eigen culturele gewoonten en gebruiken op te hoeven geven. En dat deden die migranten ook door bijvoorbeeld jaarlijks op vakantie, beter gezegd familiebezoek, te gaan in het land van herkomst.

Eind jaren ’90 stelden opiniemakers als Paul Scheffer en VVD-coryfee Frits Bolkestein dat de integratie van niet-Westerse migranten mislukt was omdat bepaalde delen van hun culturele achtergronden onverenigbaar met de Nederlandse cultuur zouden zijn. Migranten moesten afstand nemen van hun identiteit of in elk geval een gedeelte ervan om echt mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving. En volgens mij wordt dat met ‘integreren’ in deze stelling bedoeld: migranten moeten afstand doen van hun achtergrond en land om volwaardig Nederlander te zijn. Ik geloof dat die wens onmogelijk is.

Het is bijna dictatoriaal om mensen te dwingen afstand te doen van wezenlijke delen van hun identiteit; hoe zouden ze dat moeten doen? Het is ze ingebakken vanaf hun geboorte. Mensen zijn wel in staat om oude gewoonten af en nieuwe gewoonten aan te leren, maar dat gaat geleidelijk en niet onder dwang. Als een Marokkaanse Nederlander op vakantie of familiebezoek naar Marokko wil gaan, wie zijn wij dan om hem tegen te houden? Maar waarom zouden we hem ook willen tegenhouden? Fijn toch, op vakantie gaan naar een mooi land? Dat zullen al die Hollandse Nederlanders die jaarlijks richting het Marokkaanse Marrakech of Agadir vertrekken zeker beamen!

Nora Asrami

Religiewetenschapper / Islamoloog

Promoveert aan de Vrije Universiteit naar de geloofspraktijk van Marokkaans-Nederlandse moslimjongvolwassenen. Werkzaam als programmamaker …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.