‘IS ronselt onder jonge, kwetsbare asielzoekers’ kopt mijn Gelderlander van 3 juli jl. op pagina 9. Ik zou schrijven: ‘IS ronselt onder jongeren.’ IS lijkt namelijk weinig selectief bij dat werven. En al evenmin bij het inzetten van hen. Recentelijk executeerden 25 van die ingelijfde tieners evenzoveel Syrische gevangenen in Palmyra, als in een wreed Romeins spektakel.

Bezoeking

Zouden ze voor het eerst een mens gedood hebben? Hoe voelden ze zich: trots, bang, ongeduldig, verdoofd? Hoe snel zou hun hart onder het tenue geklopt hebben? Voor mij kwam het eind 2013 erg dichtbij toen tien islamitische jongens uit Arnhem – ik woon en werk twintig kilometer verderop – naar Syrië reisden. Alle misselijk makende berichten en beelden ten spijt, vertrekken er nog steeds jongens en meisjes naar het kalifaat. Om te vechten voor een ideologie die met excessief geweld gepaard gaat. Ik doel niet op de islam, maar op het verwrongen beeld dat IS uitdraagt. Het aantal radicale bekeerlingen en jihadisten neemt zelfs toe. Het trekt als een aanzwellende gifgolf door de wereld. Wat ontbreekt er in de levens van die jonge mensen dat zo essentieel is, dat ze bereid zijn datzelfde leven op te offeren? En wat als ze ter plekke ervaren, dat de realiteit niet strookt met het beeld uit hun naïeve fantasie? Het blijft me bezighouden. Als moeder, als mens.

Bezieling

In dagblad Trouw van 11 maart jl. spreekt politiek en spiritueel duizendpoot Hans Feddema over een gebrek aan idealisme als hoofdoorzaak. Over ‘het ontbreken van iets dat verheven is, erkenning geeft en de ziel zuivert’. Wat is bezieling? Een lastig uit te leggen begrip. Bezieling is iets in jezelf wat geactiveerd wordt en wat maakt dat je ergens helemaal in opgaat, er helemaal voor gaat. Een motiverende gedrevenheid die maakt dat je doelen haalt. Maar pas op voor blinde vaart, fanatisme en haat liggen op de loer. Zoiets kan ten goede én ten kwade keren. IS start niet bij de geografische grenzen van het kalifaat en houdt daar ook niet op. Het begint bij individuele mensen. Religieus-cultureel fanatisme en onverdraagzaamheid beperken zich niet tot de islamitische groep, maar is overal te vinden. Teveel mensen eigenen zich de rol van God toe. Een gemanipuleerd wereldbeeld trekt aan het oog voorbij en zaait iets wat sommigen activeert. Het contact met de realiteit neemt af. Ze worden gegijzeld zonder dat in de gaten te hebben. IS staat garant voor onvrijheid, vernieling en dood. Ook binnen de eigen gelederen. Een kleine elite profiteert, terwijl het gros van de mensen crepeert.

Beweging

De jeugd rebelleert nu eenmaal. Gezonde rebellie schept ruimte. Ongezonde rebellie maakt kapot. Alle jongeren tegenhouden die naar het IS kalifaat hollen, is een onbegonnen zaak. Maar we kunnen wel wat doen. We moeten niet alleen het hoofd schudden en ons afkeren. Niet driftig negatief vingerwijzen. We moeten gericht vragen stellen, oprecht luisteren en kijken, ze zelf aan het woord laten. Wat heb je nodig? Bezield en betrokken raken door de kwetsbaarheid van deze groep. Ze niet hoofdzakelijk klaarstomen voor de economische buitenwereld, maar primair bijstaan bij het ontwikkelen van een goed zelfbeeld en gezond altruïsme. Ik kijk uit naar een constante stroom van (groeps)gesprekken met en tussen jongeren waarin dit allemaal ter sprake komt en de handen ineen geslagen worden om uitwassen tegen te gaan. Geen wishful thinking, maar een strategische noodzaak.

Het houdt me bezig. Het zal je kind maar zijn.

marianne

Marianne van Waterschoot

Communicatiecoördinator

Marianne van Waterschoot werkt momenteel als communicatiecoördinator voor twee parochies. Ze doet daarnaast redactie & vertaalwerk en …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.