Wie van het centraal station naar de universiteitswijk in Antwerpen loopt, kan er niet omheen: in België zit de schrik er in. Antwerpen is nog net geen Brussel, dat na de aanslagen in Parijs dagenlang lam lag, een war zone was. Maar ook hier is de terreurdreiging volop zichtbaar in het straatbeeld. Militairen met mitrailleurs mengen zich onder de orthodoxe joden in de Diamantbuurt en het winkelend publiek op de Keyserlei. Wie voelt zich er daadwerkelijk veiliger door? De sfeer is des te grimmiger.

In de oude buurt rond de universiteit is geen militair te bekennen, en is de sfeer meteen Vlaams gemoedelijk. In een studentencafé aan de Ossenmarkt worden de pinten geheven. Niemand die acht slaat op de man in de hoek die rustig een kop thee drinkt en een boek leest. De militairen zouden hem vast met meer argwaan bekijken. Kaal hoofd, baardgroei op kin en kaken, een Arabisch aandoende blouse.

Wie hem voor een geradicaliseerde moslim houdt, slaat de plank mis – maar toch ook niet heel ver. Hij is de Belgische christelijke theoloog Jonas Slaats (35). Door studie en reizen een geëngageerde islamkenner van groeiende naam en faam – hij is vandaag in Antwerpen om een bijdrage te leveren aan een academisch symposium over christelijke en islamitische mystiek. Hij zal zich daar een bevlogen spreker tonen, die met kennis van zaken, humor en passie spreekt over de islam en de vele misverstanden en vooroordelen daaromtrent.

Is hij radicaal? “In zekere zin”, zegt hij. Maar op een andere manier dan de jihadist. Slaats staat voor een vreedzaam, “levengevend radicalisme”, dat “de vicieuze cirkel van geweld dat geweld oproept” doorbreekt. Een activist, noemt hij zichzelf. Hij is geen moslim, al heeft zijn intensieve bemoeienis met de islam zijn geloofsleven verrijkt en verdiept. Hij vertelt honderduit over zijn enorme bewondering voor het sterke Godsgeloof in de islam, voor het consequent volharden in religieuze plichten als vasten en gebed en de grote eerbied voor heilige figuren.

Lees hier verder.
Lees hier het artikel ‘Religieus radicaliseren is het gevolg, niet de oorzaak van geweld’ van Jonas Slaats.

Bron: Volzin

Anton de Wit

Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.