De niet-gelovigen zouden denken: “Verdraaid, daar gaat onze secularisering!”. Ze zouden bang zijn voor een afschaffing van de scheiding tussen Kerk en Staat. Want dankzij Jezus zouden het CDA, de ChristenUnie en de SGP samen heel eenvoudig een meerderheidskabinet kunnen vormen. Weg met de koopzondag! Abortus? Doen we niet meer aan. De slimme zakenlieden zouden natuurlijk gelijk nieuwe kansen zien en bijvoorbeeld de meeste christelijke feestdagen willen opheffen. Hemelvaart? Nergens meer voor nodig want de Verlosser is onder ons. Pinksteren en Pasen, idem. Alle bijbehorende vakantieweken zouden we, nu Jezus toch weer rondloopt op aarde, gerust kunnen vervangen met wérkweken. Goed voor de economie en onze welvaartsstaat. Hoe dan ook, een seculiere crisis breekt uit en Jezus zou geen warm welkom wachten.

De joodse gelovigen zouden hun ogen uitkrabben van ongeloof! Daar gaan al hun rabbijnse voorspellingen over de Verlosser. Messiaanse vertwijfeling en spontane beëindiging van het Ballingschap zouden de zaken op scherp zetten. En wat zou Netanyahu doen? Was dit Israël dan nu al de realisering van het gedroomde visioen van een Groot-Israël? Ik denk dat er heel wat geestelijke delegaties gevormd zouden worden om te kijken of het wel de ‘echte’ Verlosser was. Theologische commissies zouden een oordeel niet lang op zich laten wachten. Een beetje zoals vroeger, zeg maar, maar dan met camera’s erop gericht. Hoe dan ook, een joodse crisis breekt uit en Jezus zou geen warm welkom wachten.

De islamitische gelovigen zouden groot feest vieren. Niet omdat Jezus een belangrijke Koranische profeet is. Nee, met de wederverschijning van Jezus zou er eindelijk de bevestiging zijn dat de islamitische Verlosser aanstaande is. Dus de echte! Jezus komt namelijk in de islamitische traditie samen met de kleinzoon van Mohammed, de Mahdi, terug op aarde. Jezus zal dus volgens moslims zeggen dat niet híj, maar deze Mahdi de Verlosser is! Tja, dan hebben we natuurlijk de bijzonder verwarrende situatie dat er gelijktijdig Twee Verlossers rondlopen op aarde. Hoogstwaarschijnlijk zou Jezus uit veiligheidsoverwegingen niet gelijk over de islamitische Mahdi beginnen. En dan breekt, u raadt het al, een islamitische crisis uit en Jezus zou geen warm welkom meer wachten.

Ach, Jezus van Nazareth, de Logos, de Verlosser, de Messias, zoon van Maria, De Goede Herder… Hij zou zich doodschamen. Hij zou zich terugtrekken op een berg en uitkijken op een kudde rustig grazende schapen. “Wat is er toch met mijn volgelingen gebeurd?” zou hij hardop denken. Op het scherm van zijn iPad zou hij lezen over de ellende in het Midden-Oosten, over het eindeloze wapengekletter, over de omvangrijke stroom vluchtelingen ver en nabij, over de nieuwe Afgoden, zoals het commercialisme en het marktdenken. Dan zou hij lezen over de vernieling van de aarde, de scheve verdeling van de welvaart en de uitholling van normen en waarden. Jezus zou concluderen: “Nee, dit is niet mijn Woord.”

Jezus zou na deze verzuchting toch weer zijn rug rechten. Daar is hij namelijk Jezus voor! Zijn wandelstok zou hij, drie keer natuurlijk, op de bergrug slaan en met blote voeten zou hij een bedevaart aanvangen richting Mekka. Mekka? Jazeker, hij zou naar de plaats gaan waar religieuze corruptie welig tiert en hij zou, als signaal naar joden en christenen, de hadj volbrengen. Dat is slechts het begin. Dan zou hij de reis naar de Tempelberg aanvangen, als signaal naar moslims en christenen. Hij zou duizenden moslims vragen mee te gaan. Gebroederlijk zouden ze voor de Klaagmuur staan en de voorgeschreven rituelen volbrengen. Ten slotte zou hij, nu met tienduizenden moslims én joden, een pelgrimstocht aanvangen richting Rome. Een hernieuwde exodus van gelovigen! Ditmaal van het Beloofde land naar het Avondland. Op naar Gods stedehouder op aarde: de heilige paus.

De paus zou nederig zijn en zijn ziel willen offeren voor Gods zoon. Hij zou tranen van geluk huilen. Jezus zou de rabbijn met de hoogste rang vragen om naast de paus te gaan staan. Hij zou de imam met de hoogste rang hetzelfde vragen. Achter deze drie boegbeelden zouden de leiders van alle verwante religieuze stromingen staan. Jezus zou spreken: “Christen, geloof in de islamitische Messias! Moslim, geloof in de joodse Messias. Jood, geloof in de christelijke Messias!” De religieuze kopstukken zouden eensgezind twijfelen en in verwondering elkaar aankijken. Als uit één mond zouden ze vragen: “Maar Jezus? We begrijpen het niet!” En Jezus zou zeggen: “Juist daarom keerde ik terug. Omdat u het niet meer begrijpt. Maar er is hoop, want u allen bestaat vanwege Liefde. Uw levensadem komt uit de eeuwige bron van Liefde. Uit deze bron zal ik u weer laten drinken. Zodat u weer gezegend bent en anderen mee zult laten drinken.”

Ik wens u een prettig Kerstfeest en een veilige jaarwisseling.

Enis-DNW (2)

Enis Odaci

Zakelijk leider

Als zakelijker leider liggen zijn hoofdtaken op het gebied van het doorontwikkelen van de organisatie en het online platform …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.