Ik zal de laatste zijn om de aanleiding tot de wet te ontkennen: het gaat om de boerka en de niqab en niet om integraalhelmen en bivakmutsen die immers al lang en breed gedragen werden voor de eerste boerkavrouw voet op Nederlandse bodem zette. En ook zal ik niet ontkennen dat de wet sterk geïnspireerd werd door de niet aflatende propaganda ervoor door een partij als de PVV die op de dag van de inwerkingtreding ervan victorie blies. Mijn positie is een lastige: ik heb me in de pers een voorstander van de wet betoond, maar identificeer me op geen enkele manier met de moslimhaat van een partij als de PVV en de omfloerste moslimafkeer van het zo mogelijk nog gevaarlijkere Forum voor Democratie.

Martijn de Koning noemt zes argumenten die in de loop der tijd gebruikt zijn voor de invoering van de boerkawet. Ik heb er kennis van genomen en stel vast dat het beeld dat hij neerzet eenzijdig is. Ik zal onderstaand uit de doeken doen waarom ik dat vind.

Gezichtscommunicatie

Hij noemt de angst die mensen hebben voor het onbekende, het niet kunnen herkennen van vrouwen in het straatbeeld. In fysieke communicatie tussen mensen speelt het gezicht een belangrijke rol. We lezen aan het gezicht van de ander een enorme hoeveelheid emoties af. Met een boerka is dergelijke communicatie onmogelijk en met een niqab erg lastig. Maar De Koning stelt dan dat hij middels zijn blog ook met mensen communiceert zonder dat lezer en schrijver elkaar zien. Wat is dus het probleem? Wel, natuurlijk is het zo dat als we een tekst van iemand lezen we in principe geen beeld van het gezicht van de schrijver hebben, maar dat verwachten we ook helemaal niet. We hebben hier te maken met een vergelijking tussen appels en peren. Hoe vaak hoor je in het dagelijkse leven niet, wanneer je eindelijk een persoon ontmoet waar je veel over gehoord of van gelezen hebt, dat het zo leuk is ‘nu eindelijk eens het gezicht te zien’. In schriftelijke communicatie hoeft de gezichtscommunicatie helemaal niet; in fysiek contact wel. 

MartijndeK
Martijn de Koning in niqab
ruiterboerka
Jan Jaap de Ruiter in niqab

Stel, dat iemand het blog van De Koning leest en nieuwsgierig naar hem op zoek gaat en de bovenste foto rechts aantreft? Dan weet je toch nog niets behalve de bril? En ziet u veel verschil tussen De Koning in niqab en De Ruiter in niqab?

Mannen wel en vrouwen niet

Het is hoogstens de bril (die ik voor het gemak heb afgezet). Bij het zien van onze ‘niqabfoto’s’ weet de geïnteresseerde lezer eigenlijk nog niets. En dat brengt me bij een ander iets dat De Koning niet noemt en dat is de grenzeloze onrechtvaardigheid dat moslimvrouwen wel de niqab dragen of geacht worden te dragen en moslimmannen niet. Daar zit zo’n idiote rechtsongelijkheid in. Waarom mogen we mannen wel rond in het gezicht kijken en vrouwen niet? Waarom verbergen vrouwen hun uiterlijk en mannen niet? Is het belachelijk wat ik zeg? Waarom? Het is toch een feit dat de bewijslast voor de eer en eerbaarheid in islamitische culturen onevenredig zwaar bij de vrouw ligt? Geen wonder dat ze zich willen verbergen! Dan kunnen ze ook niets verkeerds doen. Boerka dragen uit vrije keuze? Ik kan het me heel goed voorstellen. Dat geeft die vrouwen in die gemeenschappen een beetje lucht. Het is de enige lucht die ze krijgen. Want als er gepostuleerd wordt, en De Koning suggereert dat ook, dat het de vrije keuze van die vrouwen is dan zeg ik erbij dat die vrije keuze hen gegund wordt in de zeer beperkte ruimte die de mannen hen gunnen. De orthodoxe islam is vooral een mannenspeeltje.

Ideologie

En dat brengt me bij een ander aspect dat De Koning niet noemt: het ideologische. De boerka is niet een op zich zelf staand verschijnsel of gewoonte. Ze past bij een ideologische opvatting van wat islam is die haar pendanten heeft in de islam van Saoedi-Arabië en de Golfstaten en – daar heb je de olifant in de kamer – die van Islamitische Staat. Kijk naar filmbeelden van het straatbeeld in het Saoedische Koninkrijk of weleer in Islamitische Staat en je ziet daar de vormloze, uitdrukkingloze boerkadragende vrouwen. De boerka is geen onschuldige kledinggewoonte. De boerka is gerelateerd aan een islam die de democratie afwijst, die homo’s terug in de kast wil duwen (op zijn minst) en die als deze dragers van deze islam de kans krijgen de democratie fluks de nek zullen omdraaien. Ik heb De Koning er niet over gehoord en ik begrijp de huivering van de gewone Nederlanders, moslims en niet-moslims, door de associaties die de boerka oproept met een islam die zich bewezen heeft als potentieel zeer gewelddadig.

En dan de kinderen van de boerkadraagsters. Als zij hun kroost van school halen, kunnen de kinderen niet zien wat de stemming van mama is. Of haar ogen schitteren van blijdschap of dat ze misschien verdrietig is. Kan het kind zien of mama blij is als hij zijn zwemdiploma haalt en mama vanaf de tribune toekijkt? Of later, als hij zijn diploma haalt in het HAVO of VWO en trots het diploma aan mama laat zien? Hij ziet haar blijdschap pas als ze thuis zijn en zij haar boerka kan afleggen. De boerka is een onding als het gaat om de ontwikkeling van de band tussen moeder en kind.

Moest het ding daarom in de ban? Nee natuurlijk. Liever niet. Je kunt iemands denken hoe dan ook niet veranderen met een simpele wet. Maar nu het eenmaal zo ver is gekomen, en nogmaals: ik zit in een lastige positie omdat ik me enerzijds kan vinden in het verbod en anderzijds een spuughekel heb aan het gedachtegoed van de populisten en uiteraard extreem rechts, vind ik dat de wet die democratisch tot stand is gekomen gehandhaafd dient te worden, uit democratisch oogpunt en wat mij betreft ook op basis van de argumenten die ik in dit artikel te berde heb gebracht en die De Koning verzuimt heeft te noemen.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Al 7 reacties — praat mee.