Het kan echter ook anders. De Liberaal Joodse gemeente Amsterdam en de Amsterdamse Al Kabir-moskee hebben al vele jaren een goede verstandhouding. Imam Marzouk Aulad Abdellah heeft in de LJG gepreekt en rabbijn Menno ten Brink in de moskee. Ook zijn er meerdere dialoogevenementen geweest. Dit is allemaal erg belangrijk maar de toekomst ligt bij de jeugd. Daarom zijn afgelopen zondag twee klassen van het Liberaal Joods onderwijs, onder leiding van Anne-Maria van Hilst, langsgegaan bij de klassen van het islamitisch onderwijs in de Al Kabir-moskee.

Vanaf het begin was het welkom erg warm. Voorzitter Mohammed Echarrouti begroette de kinderen en alle aanwezige leden van de Al Kabir-moskee maakten duidelijk dat ze het fijn vonden dat we er waren en in gesprek wilden gaan. Door op jonge leeftijd al het contact op te zoeken, kun je op latere leeftijd vooroordelen vermijden. De ander is niet meer eng maar heeft een gezicht.

De leerlingen keken elkaar in het begin nog wel wat onwennig aan maar toen we in twee gemengde kringen gingen zitten, verdween dit snel. Er bleek veel wederzijdse interesse te zijn. De vragen vlogen over en weer. Zo vroeg een leerlinge van de LJG zich af waarom niet alle meisjes een hoofddoek droegen. Een leerlinge van de Al Kabir-moskee die geen hoofddoek droeg ging hier meteen uitgebreid op in en vertelde over het belang van de interne overtuiging en verandering die je moet hebben als je een hoofddoek gaat dragen en dat zij daar nog niet aan toe was. Andere vragen gingen over geloof, eten en dagelijkse zaken zoals voetbal of bidden.

Bij de rondvraag aan het eind werd duidelijk dat de meeste leerlingen het interessant vonden, we merkten dat we helemaal niet zo verschillend waren. Ze zaten op dezelfde sporten, ze hadden dezelfde hobby’s en kenden veelal dezelfde verhalen. Er werd ook doorgekletst onder de leerlingen over allerlei andere onderwerpen. Al met al is dit zeker voor herhaling vatbaar. De leerlingen van de Al Kabir-moskee werden door Rene Dotsch, voorzitter van de dialoogcommissie LJG, meteen uitgenodigd voor een bezoek aan de LJG. Dit was een mooie eerste stap voor een veelbelovende samenwerking.

Anna-Maria van Hilst

Anne-Maria van Hilst

Historicus

Anne-Maria van Hilst heeft Geschiedenis, Hebreeuws en Sociale geschiedenis aan de UvA gestudeerd. Binnen beide Bachelors heeft zij zich …
Profiel-pagina
Al 2 reacties — praat mee.