Het lijkt wel alsof de schuivende panelen onze kerken nog nauwelijks raken. Mogelijk zijn ze nog altijd beducht om verwijten te krijgen van pro-Israëlische joden en christenen, maar wie vergeten ze dan? Ze zien dan niet waarom ook joodse Israëli van de staat Israël vervreemden.

Amira Hass, de joods-Israëlische journaliste (de enige die op West Bank woont…) en die onlangs in Nederland was, noemt Israël zelfs “mijn diaspora”. Ze probeert in het kritische Israëlische dagblad Ha’áretz haar landgenoten wakker te schudden. Ze moeten niet denken, zegt ze, dat ze op deze manier met bezetting, apartheid en illegale kolonisatie het nog lang zullen redden. Toen ze in Amsterdam was, zei ze tegen een publiek van voornamelijk joodse Amsterdammers, dat ook zij nog altijd geen idee hebben: “De situatie is honderd maal erger dan jullie denken. Je moet je als joodse gemeenschap in het buitenland eerlijk afvragen: willen jullie ons wel terug hebben? In mijn ogen brengt de stilzwijgende steun van de joodse gemeenschappen in het buitenland aan Israël die gemeenschappen op den duur zelf in gevaar.”

Kerken, hoor de noodklok!

Maar in te weinig kerken wordt deze noodklok echt gehoord. Wat betekent het verbonden zijn met het Jodendom, de oudere broeders en zusters van ons geloof, in deze situatie precies? Er wordt wel humanitaire hulp geboden aan Palestijnen en ook Israëlische vredes- en mensenrechtenorganisaties krijgen soms steun, maar een echte analyse van de situatie is er niet en vooral het gevoel van urgentie ontbreekt. Nog altijd géén steun aan boycot van producten uit illegale settlements, géén theologische herbezinning samen met joden en moslims op de vraag voor wie het Land van God eigenlijk is bedoeld, en géén duidelijk advies om reizen te mijden waarin het andere, kritische Israël en Palestijnse christenen en moslims gemeden worden.

Vrienden van Sabeel Nederland en Kairos Palestina Nederland, twee kleine interkerkelijke bewegingen die stem geven aan Palestijnse christenen, hebben nu opnieuw de kat de bel aangebonden. Ze zijn een petitie gestart. Lidkerken van de Raad van Kerken in Nederland en enkele kerken daarbuiten, worden gevraagd zich te beraden en zich uit te spreken tegen de voortgaande annexatie van Palestijns land. Als casus dient de bouw van de muur in de Vallei van Cremisan, vlakbij Bethlehem. De muur zal hier binnenkort het land van 58, meest christelijke families splitsen. De samenleving zal kapot worden gemaakt. De wijn die door deze boerenfamilies in de vallei van Cremisan wordt verbouwd is internationaal bekend als wijn die gebruikt wordt in Eucharistie- en Avondmaalsvieringen. Het klooster in de vallei geeft onderwijs aan hun 400 kinderen.

In de petitie worden de kerken gevraagd om direct hun zorgen kenbaar te maken bij de Israëlische ambassadeur in Den Haag en bij minister Timmermans van Buitenlandse Zaken. Beide organisaties geven met hun oproep ook gehoor aan de oproep van de Internationale Heilig Land Coördinatiegroep van RK bisschoppen, die onlangs Gaza en Cremisan bezocht. Sabeel en Kairos onderstrepen de oproep van de bisschoppen, waarin onder meer staat:

“Wij erkennen het recht van de staat Israël op veiligheid en veilige grenzen. Echter, de geplande route van de Veiligheidsmuur wijkt sterk af de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatie lijn die Israël scheidt van de in de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde gebieden. Meer dan driekwart van de geplande route van de muur valt buiten de Groene Lijn en is illegaal volgens een advies voor grensmarkering van het Internationale Hof van Justitie, terwijl het ook een flagrante schending is van de Conventie van Genève en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.”

Sabeel en Kairos hebben gevraagd om een gesprek met de kerken en wachten nu op antwoord. Ze willen de kerken dan wijn overhandigen uit Cremisan.

Gied ten Berge

Gied ten Berge

Socioloog en theoloog

Dr. Gied ten Berge is socioloog en katholiek theoloog. Eerder werkte hij voor Pax Christi. Hij is oud-voorzitter van het Steuncomité voor …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.