Zijn grondige kennis van theologie, hermeneutiek, godsdienstwetenschap en methodologie stelde hij in dienst van de zoektocht naar een verantwoorde benadering. Opvallend was daarbij dat hij ruimte maakte voor Een waaier van visies, zoals de titel van zijn meest grondige boek luidt, en tegelijk niets afdeed aan de eigen geloofsbeleving. Hij nam het initiatief tot een hele serie wetenschappelijke conferenties en een bijbehorende reeks bundels.

Vroom was grondlegger van het tijdschrift Studies in Inter-Religious Dialogue. Een groot aantal studenten begeleidde hij naar de promotie. In zijn laatste levensjaar zagen nog twee boeken het licht, een verzameling Engelstalige artikelen onder de titel Walking in a Widening World: Understanding Religious Diversity, en een boek over en tegen de overtrokken individualisering: Ik en de ander: Solidair zijn in een ik-tijdperk. Dit laatste boek getuigt van zijn brede belangstelling en van zijn actieve rol in buiten-universitair verband.

Nu hij er niet meer is, leeft hij voort in zijn werk. Vrooms oeuvre staat iedereen die ‘Nieuw Wij’ een warm hart toedraagt ter beschikking. Zijn nagedachtenis zij ons tot inspiratie en zegen.

droogers

André Droogers

Antropoloog

André Droogers is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.