Sahabat is een Nederlands-Indonesische zanggroep uit Den Haag en Hoofddorp. Wij bestaan uit acht leden, twee spontane meiden en zes even spontane jongens. Sahabat betekent in het Indonesisch boezemvriend maar de extra betekenis die Sahabat eraan geeft, is: Salam (peace) Holds All Believers Always Together. Deze zin laat zowel onze islamitische als onze Indonesische en Nederlandse identiteit zien. Wij geloven namelijk dat vrede alle mensen bij elkaar houdt en verbindt zolang je er maar in gelooft. Deze boodschap geven wij door middel van onze muziek door. Muziek is namelijk iets universeels. Muziek verbindt ondanks de verschillen die er zijn.

Op 6 oktober 2006 gaven wij op de ambassade van Indonesië in Den Haag ons eerste optreden. We werden als het ware door één van onze moeders samengeroepen om even iets te zingen. Niet wetende dat we het zo leuk zouden vinden, hebben we vanaf die tijd besloten om bij elkaar te blijven. En dat is dus al weer zeven jaar geleden. In die tussentijd is er veel gebeurd. We hebben veel leuke en soms minder leuke ervaringen opgedaan. Alles veranderde. Wij werden volwassen en de maatschappij veranderde ook. Omdat wij zoveel leuke en positieve reacties kregen, wilden wij naast het trainen van onze stembanden ook een positief geluid laten horen.

Waarom treden we op? Om ons heen, in de maatschappij, wordt de islam vaak bekritiseerd. De media creëren bij mensen een beeld van de islam dat verre van positief is. Uit angst en onwetendheid wordt de islam op afstand gehouden. Er ontstaat een wij-zij-denken waarin ‘zij’ een tegenstelling is van ‘wij’ en dus per definitie iets negatiefs is. Wij jongeren leven in een maatschappij waarin steeds minder waarde wordt gehecht aan religie en morele waarden. Religie zou iets van het individu zijn en daar moet je de ander zo min mogelijk mee belasten.

Dat wij in Nederland zijn opgegroeid, brengt ook iets goeds met zich mee. Nederland is een individualistische samenleving, en juist daarom is er ruimte voor het uitdragen van een kritische, reflectieve houding. Omdat wij dagelijks bezig zijn met het geloof, zien wij het ook als een taak om het vreedzame van de islam te laten zien via de muziek, zodat anderen ons, islamitische jongeren, beter kunnen leren kennen.

Een mooie ervaring was de reactie van een Colombiaanse vrouw die nu één van onze grootste fans is. Na afloop van een optreden in 2009, tijdens een conferentie van Initiatives of Change in Zwitserland, kwam deze vrouw van boven de zeventig huilend naar ons toe. “Wat zijn jullie toch vreedzaam! Ik heb nog nooit zulke moslims als jullie gezien! Als ik in Colombia terug ben, zal ik al mijn vrienden vertellen dat ik jullie heb ontmoet en ik zal voor jullie opkomen als er negatief wordt gesproken.” Deze ervaring was voor ons best schokkend. Hoezo had ze ‘ons’ nog nooit gezien als vreedzaam? Maar wij konden het haar natuurlijk niet kwalijk nemen. Al die negatieve beelden die dus in Colombia ook in de media kwamen, hadden ook haar mening gevormd. Het lied wat haar destijds had geraakt, was een Indonesisch nummer, met natuurlijk de vertaling ernaast:

Faith is like a pearl in the hearts of the humans,
It cannot be bought, or sold
And it does not lay at the shores.

Waar wij als Sahabat voor willen gaan, zijn natuurlijk meer leuke, gezellige en vooral waardevolle optredens op festivals en andere boeiende gelegenheden. We denken ook aan een eigen Sahabat-benefietconcert waar we minstens een uur willen vullen met zang. Daarnaast willen we graag een professionele opname maken, zodat we onze eigen cd kunnen uitbrengen met covers en eigen nummers. Hoe die ongeveer gaat klinken? Check deze site: https://soundcloud.com/shbtonline/sets/sahabat.

Rudy van der Aar studeert Culturele Maatschappelijke Vorming. Hij is momenteel druk bezig met het ontwikkelen van een duurzaam meubel-label dat maatschappelijke projecten opzet. Daarnaast loopt hij stage bij Initiatives of Change, is hij lid van het European Peacemakers Network en is hij lid van het jongerenkoor Sahabat.

Rudy van der Aar

Co-Founder DeenTravellers

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.