gKWkzY_f_400x400
Nathan Law Beeld door: Bron: Twitter

Samen met Evan Fowler schreef Nathan Law een autobiografisch verslag van die ontwikkelingen. Een verslag dat vooral ook een pleidooi voor vrijheid is.

Met Nathan Law stonden vele Hongkongers op om te protesteren omdat zij zich herinnerden wat hun beloofd was: alle mensen zijn vrij en gelijk geboren. Daarom kan niemand ons die vrijheid ontnemen. De strijd voor vrijheid is als de strijd tegen de macht, als de strijd van het geheugen tegen de vergetelheid, citeert Law. Vrijheid overwint zolang we het volhouden. Hij wil de lezers laten zien hoe, tegen alle bedreigingen in, er gevochten kan worden voor vrijheid voordat het te laat is.

In zes hoofdstukken vertelt Nathan Law het verhaal van zijn leven, dat begon in Shenzhen, de grote stad aan de andere kant van de grens met China. Hongkong wordt zijn thuis als hij met zijn moeder en broertjes met hun vader wordt herenigd.

Over Hongkong gaat het dus, maar uiteindelijk gebeurt dat vanuit Londen, de stad waar Law sinds 2020 in ballingschap woont, omdat hem het leven in vrijheid in Hongkong is ontnomen.

De invoering van de Nationale Veiligheidswet op 1 juli 2020 maakt in feite een einde aan de burgerlijke vrijheden die Hongkong’s Basic Law, de wetgeving die de stad onderscheidde van China. Een einde aan het “Eén land, twee systemen” principe dat ten grondslag lag aan de overeenkomst tussen China en Groot-Brittannië, waarmee Hongkong in 1997 terugkeerde naar het moederland.

Toen in 2014 rechtstreekse burgemeestersverkiezingen niet werden toegestaan was Nathan Law één van de studentenleiders die opriep tot protest en vrijwel onmiddellijk werd gearresteerd. Drie jaar later volgde een rechtszaak en een veroordeling. Er volgde ook een succesvolle verkiezing tot parlementslid en al snel daarna, door de toon waarmee hij bij de installatie de eed zwoer, de afzetting.

Nathan Laws boek is een uitvoerige verdediging van het recht op vrijheid. Ik vind het knap dat hij, als jonge man die in ballingschap verkeert, erin geslaagd is zijn verhaal met de nodige objectiviteit en distantie te schrijven.

Tegelijkertijd is dit boek overduidelijk geschreven vanuit de tegenstrijdige geschiedenis die Hongkong de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Steeds massalere protesten tegen vrijheidsbeperkende maatregelen, in juni 2019 tot en met twee miljoen demonstranten, die steeds scherpere tegenmaatregelen tot gevolg hebben.

Tot aan die eerste juli 2020, die voor Nathan de aanleiding zijn in ballingschap te gaan en deze vlammende verdediging van het recht op vrijheid te schrijven. Van harte aanbevolen!

Nathan Law en Evan Fowler. Freedom. How we lose it and how we fight back. The Experiment Publishing. December 2021. Paperback € 10,99. Ook verkrijgbaar als e-book. ISBN 9781615198900.

Lees ook

1200px-反送中遊行_002

Hongkong en het begin van een Nieuwe Wereldorde

De nieuwe Koude Oorlog biedt Europa geen ruimte voor verdeeldheid of zelfgenoegzaamheid

Kathleen Ferrier

Kathleen Ferrier

Voorzitter nationale UNESCO-commissie

Kathleen Ferrier was Kamerlid voor het CDA van 2002-2012. De afgelopen vijf jaar heeft zij in Hongkong, China, gewoond en gewerkt. Sinds 1 …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.