Heeft paus Franciscus Oekraïne werkelijk opgeroepen zich over te geven, toen hij zei dat de “sterkste diegene is die denkt aan de gewone burgers en de moed heeft voor de witte vlag”? Heeft hij voorgesteld te capituleren tegenover de krachten van het kwade, zoals ook de Pan-Oekraïense Raad van Kerken en Religieuze Organisaties in een reactie stelde? In dat geval zouden de verontwaardigde reacties uit Oekraïne en elders over zijn uitspraak terecht zijn. De paus heeft evenwel Oekraïne niet opgeroepen om zich over te geven, maar om te onderhandelen. De witte vlag is al eeuwenlang, en in alle culturen, een symbool om zich buiten het gevecht te stellen. Onderhandelen is volgens Franciscus geen zwaktebod, geen capitulatie, maar integendeel een moedige houding, waarbij wordt gedacht aan het algemeen belang en de toekomst. Franciscus heeft het wel degelijk goed voor met de Oekraïeners, die hij wil behoeden voor een langzame zelfmoord.

De uitspraak van de paus is consistent met wat hij zegt over alle gewapende conflicten, zoals bijvoorbeeld ook dat tussen Israël en Palestina, met een hoge menselijke tol in Gaza. Ook daar roept hij voortdurend op tot een staakt-het-vuren en onderhandelingen, wat hem bijvoorbeeld in Israël niet overal in dank wordt afgenomen. De uitspraken van Franciscus komen ook overeen met wat hij van in het begin zegt over het conflict in Oekraïne: een oproep om de wapens neer te leggen, om het conflict met diplomatieke middelen op te lossen, en een rechtvaardige vrede na te streven.

Het Vaticaan heeft de Russische agressie wel degelijk veroordeeld en ondersteunt tegelijk het Oekraïense volk. De Poolse kardinaal Konrad Krajewski begeleidde als ‘aalmoezenier van de paus’ al tal van humanitaire missies naar Oekraïne. De Italiaanse kardinaal Matteo Zuppi, aartsbisschop van Bologna, werd door de paus aangesteld als zijn speciale gezant die naar verzoening moet zoeken in het Oekraïense conflict. Daarom was hij de afgelopen maanden in Kiev, Moskou, Washington en Peking. Onlangs kreeg Zuppi een hoge onderscheiding van de Oekraïense president Zelenski, voor zijn inspanningen achter de schermen om ontvoerde kinderen vanuit Rusland terug te brengen naar Oekraïne.

Geen wapens zegenen

Dat de paus met zijn houding Rusland zou steunen, is dus een loze en kwalijke beschuldiging. Wat Franciscus zeker weigert te doen, is de wapens te zegenen, zoals in het verleden te veel is gebeurd, en zoals bijvoorbeeld de Russisch-orthodoxe patriarch Kirill doet. Rome heeft begrip voor de patriottische gevoelens van de Oekraïeners en voor hun recht op verzet, ook gewapend verzet, tegenover de Russische agressie en schending van het internationaal recht.

Tegelijk moet een instantie als de Heilige Stoel het wereldwijde plaatje voor ogen houden. De bloedige geschiedenis van de 20ste eeuw heeft de Heilige Stoel geleerd dat het absolute kwaad niet zozeer de vijand is die moet worden verslagen, maar wel de oorlog. “Oorlog laat de mensheid altijd slechter achter”, schreef Franciscus in de lezenswaardige encycliek Fratelli tutti.

Dat Franciscus oorlogsvoering afwijst, is radicaal, maar niet wezenlijk anders dan zijn jongste voorgangers. De katholieke Polen en Oekraïners lijken vergeten dat Johannes Paulus II (1978-2005), de voormalige Poolse paus die ze graag uitspelen tegen Franciscus, zich ook consequent uitsprak tegen de oorlog. Zo was hij in 2001 een van de weinige stemmen op het wereldtoneel die waarschuwde voor de gewapende interventie in Afghanistan. Die werd toen, na de schok van de aanslagen van 11 september van dat jaar, zowat overal gesteund. Zelfs de Verenigde Naties stemden in met een interventie. Bijna een kwarteeuw later heeft de internationale coalitie Afghanistan in allerijl verlaten en zwaaien de taliban er weer de plak. Waren er in 2001 geen andere middelen om te reageren op 9/11? De taliban zouden naar verluidt bereid zijn geweest Osama bin Laden uit te leveren.

Boots on the ground

Dat Afghaanse scenario is ook een nachtmerrie voor Oekraïne. Het Westen moedigt het Oekraïense volk en regering nu nog aan om het gewapende verzet voort te zetten, ten koste van tienduizenden gesneuvelden, maar kan op een bepaald moment dat land in de steek laten.

De Oekraïens-Russische oorlog zit vast. Het Oekraïense tegenoffensief vorig jaar is op niet veel uitgedraaid. Rusland heeft dan wel Avdiivka, ten koste van veel manschappen en materieel, weten te veroveren, maar heeft vooralsnog geen beslissende doorbraak weten te forceren. Wat Moskou ook beweert, de militaire operatie verloopt niet zoals gepland. Rusland weet wel dat de tijd in zijn voordeel speelt. Het heeft meer manschappen en militair materieel dan Oekraïne, dat stilaan op zijn tandvlees zit.

Er is maar één manier waarop Oekraïne Rusland zou kunnen verslaan, met de volledige steun van de Navo. Sommige uitspraken van politieke leiders de voorbije weken tonen aan dat de geesten in die richting evolueren. Voor sommigen lijken zelfs boots on the ground niet langer een taboe. Maar willen we dat echt? Is dat niet waanzinnig? Een directe confrontatie tussen de Navo en Rusland – die zelfs tijdens de Koude Oorlog nooit plaatsvond, vandaar de naam – zou gemakkelijk kunnen uitmonden in een nucleaire confrontatie. Dan zullen er geen overwinnaars zijn. Het is voor dat apocalyptische scenario dat de paus Oekraïne, Europa en de wereld wil behoeden.

Met een dictator als Poetin valt niet te onderhandelen, hoor je vaak. Niemand zal beweren dat het gemakkelijk is. Toch is het hoog tijd het nog eens te proberen. Onderhandelen doe je niet met je vrienden, maar per definitie met je vijanden. Hij mag dan irrationeel gehandeld hebben bij de invasie, het moet hem toch beginnen te dagen dat hij zijn oorspronkelijke doel – de onderwerping van Oekraïne – niet zal bereiken.

Op tijd onderhandelen, voor Oekraïne instort of voor de totale escalatie een feit is, is de stem van de rede, te midden van alle oorlogstromgeroffel. Daar geven helaas ook de centrumpartijen in Europa, zoals de Europese christendemocraten, hoe langer hoe meer aan toe. Ik ben paus Franciscus dankbaar om zijn initiatief. Ik denk niet dat ik de enige ben.

Dit artikel verscheen eerder in de Belgische krant De Standaard en is met toestemming van de auteur overgenomen.

Lees ook

Pan-russisch-Concilie2-Malofejev-FotoROK (1)

Russische kerk gaat voluit op het nationalistische orgel

“Patriarch Kirill streeft naar hereniging van alle Russen over de hele wereld”

Jan-De-Volder_vierkant

Jan De Volder

Jan De Volder is godsdiensthistoricus, en expert van de geopolitiek van religies. Aan de Faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de …
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.