Het document ‘Human Fraternity for World Peace and Living Together’ beschrijft hoe al te vaak godsdiensten geframed worden als bron van conflicten, onderdrukking en geweld en benadrukt dat het geloof mensen oproept om onze medemensen te erkennen als zussen en broers, en ons gezamenlijk in te zetten voor de schepping en voor een barmhartige samenleving. In naam van God en van het menselijk leven, in naam van alle arme mensen, van de slachtoffers van oorlog, vervolging en onrecht, roept het om te kiezen ‘voor de cultuur van de dialoog als weg, voor gemeenschappelijke samenwerking als gedragsregel en voor wederzijds begrip als methode en norm’.

Het document doet een beroep op alle leiders – gelovig of niet – uit de politieke, wetenschappelijke en culturele wereld, ja, op alle burgers om onze verantwoordelijkheid te nemen. In tijden van onzekerheid en groot menselijk leed is het van fundamenteel belang om niet óver elkaar, maar mét elkaar te spreken, elkaars achtergronden en belangen te verstaan en gezamenlijk te werken aan reële oplossingen van de problemen van onze samenleving.

Uit onze eigen ervaring van vriendschap en interreligieuze dialoog onderschrijven wij dit pleidooi. Onderlinge ontmoeting en samenwerking vraagt initiatief en moed, is soms een uitdaging en altijd een grote vreugde. Wij juichen de Internationale Dag van Menselijke Broederschap toe als een belangrijk geluid waar wij als vrouwen en mannen vanuit onze traditie graag aan meewerken.

De coronamaatregelen laten dit jaar geen feitelijke ontmoeting toe, maar we hebben het vaste voornemen om in de volgende jaren deze dag te vieren met ontmoetingen met vertegenwoordigers van (religieuze) tradities, om ons te oefenen in die noodzakelijke dialoog die bijdraagt aan een vreedzame wereld zonder discriminatie en religieus geweld.

Amsterdam, 4 februari 2021
Chantal Suissa-Runne en Fatima Akalai (Yalla!), Corine van der Loos (Sant’Egidio)

Yalla! is het landelijke netwerk van joden en moslims. Sant’Egidio is een christelijke gemeenschap die zich wereldwijd inzet voor vrede en interreligieuze dialoog.

Profiel Chantal 2021 thuis

Chantal Suissa-Runne

Adviseur

Chantal Suissa-Runne heeft diverse succesvolle programma’s opgezet omtrent het verbinden van verschillende groepen in de samenleving …
Profiel-pagina
Fatiama Akalai. foto.01

Fatima Akalai

Fatima Akalai heeft een coördinerende staffunctie binnen het MBO onderwijs. Als lid van Amsterdam Inclusief en drijvende kracht achter …
Profiel-pagina
corine van der loos

Corine van der Loos

Theoloog

Corine van der Loos is theoloog en lid van Sant’Egidio, een christelijke gemeenschap die zich wereldwijd inzet voor vrede en …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.