Dat is de overconsumptie van vlees door ‘etnische Nederlanders’, niet-moslims, mensen die lijken op wat jullie zien als je in de spiegel kijkt. Deze grote vleesetende massa eet nog altijd veel meer vlees in Nederland dan moslims. Vlees dat tot in het absurde wordt gesubsidieerd en dat aan de man/vrouw wordt gebracht door een industrie met een ijzersterke politieke lobby. En om de behoeften te bevredigen van deze grote groep consumenten, worden er elke werkdag veel meer dieren geslacht dan aanstaande zaterdag het geval zal zijn. Doe daar eens iets aan, probeer die discussie te openen. Wijs eens met je wijsvinger naar jezelf, confronteer jezelf eens met je eigen gemakzucht. Daar red je veel meer dieren mee en maak je het land echt schoner mee. Wakker Dier houdt de cijfers hiervan bij, dus kijk gerust op hun website.

Als je wilt dat er minder vlees gegeten wordt, pak dan de consumptie aan van bijna onherkenbaar gemaakt vlees dat gedachteloos wordt weg gekauwd, bijvoorbeeld in de vorm van hamburgers. Kijk eens bij de Albert Heijn in het vleesvak: er ligt bijna geen vlees meer. Er liggen vleesproducten; uit vlees gebeeldhouwde objecten. Waar is de relatie met het levende dier? Het dier is enkel op het plastic op het bakje te zien; voor de rest is er niets dat de consument herinnert aan de herkomst van het object dat ze op hun bord hebben.

Zullen we het daar eens over hebben?

Dierendag gaat traditioneel over huisdieren, die op 4 oktober een extra duur bakje voer krijgen, en nog eens extra worden geknuffeld. Dat is prima, ik misgun niemand het knuffelen met zijn of haar huisdieren. Ik knuffel zelf ook heel graag. En ik begrijp de wens om de discussie over dierenwelzijn breder te trekken, juist op dierendag. Als de grote vlees- en vleesindustrielobby niet aan te pakken is, wat Marianne Thieme in honderd interviews heeft toegegeven, ga dan bijvoorbeeld de discussie aan met eters van frikandellen of Hema-worsten. Als je een promille van de consumenten van deze dingen kunt overtuigen, zet je in één keer enorme stappen.

Maar dierenvrienden, grijp dierendag niet aan voor een haatzaaimomentje jegens moslims. We hebben al genoeg haat in de wereld; er hoeft echt niet meer bij.

Het offerfeest gaat over bewustzijn, over vlees als het eindproduct van een dier, een levend wezen dat daarvoor eerst moet worden gedood. Daar gaat het onderliggende Bijbelverhaal en Koranverhaal van Abraham en Izaäk over, en Ibrahim en Ismaël en Ishaq, over dood en leven, over offers en het bewustzijn dat deze zaken belangrijk zijn en dat je je dat dus altijd moet realiseren.

Daarmee is het offerfeest het tegendeel van de ongeïnteresseerde, onnozele massaconsumptie van toegetakeld fabrieksvlees. Maar waarom zou je hierover nadenken als dierenwelzijnsclub of partij, als je een goedkoop anti-islamitisch punt kunt scoren bij je deels christelijk-godsdienstwaanzinnige achterban? Veel moslims slachten niet langer, definiëren het offer in het offerfeest als een abstracter offer. Ze betalen voor anderen, of schenken geld. Maar mogen zij dat misschien zelf weten en daar zelf over beslissen, zonder dat allerlei paternalistische betweters zich ermee bemoeien? Mag iemand zelf zijn/haar eigen traditie vormgeven en aanpassen aan veranderende inzichten?

Houd op met haten.

Daphne Meijer

freelancejournalist, vertaler en programmamaker

Daphne Meijer ging naar het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Zij heeft Nederlandse taal-en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.