Ook in de hulpverlening beseft men dat mensen met hun problemen tegenwoordig het internet op gaan op zoek gaan naar informatie, lotgenoten of hulp. Online hulpverlening is sterk in opkomst. De afgelopen jaren zijn er talloze algemene en thematische online hulpsites gelanceerd. Anoniem en bij jou thuis.

Online hulp is hulp waarbij gebruik gemaakt wordt van internet voor het geven van informatie, advies, ondersteuning, behandeling of nazorg aan mensen met psychische, sociale of maatschappelijke problemen. Voorbeelden zijn de chatvoorziening van de Kindertelefoon, online begeleiding bij abortusverwerking en een online behandeling voor slachtoffers van seksueel misbruik. Vaak kun je anoniem hulp krijgen. Mensen schamen zich soms voor hun probleem of vinden het moeilijk erover te vertellen. Doordat je de hulpverlener niet hoort en ziet, kan het gemakkelijker zijn je probleem te bespreken dan tijdens face to face contact. Juist omdat het contact onpersoonlijk is, kan het snel heel persoonlijk worden.

Je kunt thuis, in je eigen vertrouwde omgeving, werken aan je probleem. De hulpverlener komt als het ware naar je toe. Online hulpsites bieden vaak meerdere vormen van hulp aan. Op www.gripopjedip.nl bijvoorbeeld kunnen jongeren met depressieve klachten informatie lezen, een zelftest doen, een online groepscursus volgen, mailen met een hulpverlener, filmpjes bekijken of tips krijgen van lotgenoten. Je kiest de hulpvorm die het beste bij je past. Tegenwoordig wordt veel gesproken over ‘blended hulpverlening’: een mengvorm, waarbij bijvoorbeeld een face-to-face hulpaanbod wordt uitgebreid met flexibel in te zetten online modules. Ter illustratie: iemand die een therapie volgt om aan haar eetprobleem te werken, krijgt de mogelijkheid online huiswerkopdrachten te maken en chatcontact te hebben met haar behandelaar, naast de therapiegesprekken die zij eens per twee weken voert met haar behandelaar.

Hulpmix.nl: online hulp voor jongeren

Een succesvol voorbeeld van online hulpverlening is de website www.hulpmix.nl. Hulpmix.nl is een website waar jongeren van 12 tot 21 jaar gratis en anoniem hulp kunnen krijgen van deskundigen uit de jeugdzorg en de GGZ. Doel van Hulpmix.nl is jongeren op een laagdrempelige, toegankelijke wijze helpen en zonodig toeleiden naar andere vormen van hulpverlening. Jongeren kunnen dagelijks chatten en mailen met hulpverleners. Op de site staat actuele informatie over meer dan honderd onderwerpen die jongeren bezighouden. Jongeren helpen ook elkáár op Hulpmix.nl. Zij kunnen verhalen en ervaringen posten waar anderen op reageren. Alle berichten worden gecontroleerd voordat ze op de website worden geplaatst. Van de tien meest voorkomende onderwerpen waarover wordt gechat vormen liefdesproblemen, ruzie en onzekerheid de top drie. Maar ook zwaardere thema’s als depressiviteit, misbruik en suïcidegedachten komen terug in de top tien.

Multiculturele jongeren hebben bijna alle informatieve teksten geschreven, religie wordt niet genegeerd bij controversiële onderwerpen als homoseksualiteit, maagdelijkheid en abortus en ruim de helft van de hulpverleners is van multiculturele afkomst. Door deze opzet en de uitstraling van de website worden álle jongeren bereikt, ongeacht religie en afkomst. De jongeren zijn erg tevreden over de hulp: 82% van hen beoordeelt de dienstverlening als goed of redelijk goed. Op de vraag wat jongeren van de website vinden, reageert 92% tot 95% positief. Van de jongeren heeft 85% het gevoel dat de hulpverlener haar/hem begreep. Afgelopen jaar had Hulpmix.nl ruim 500.000 unieke bezoekers. In 2011 waren er ruim 4.500 chat- en mailcontacten tussen jongeren en hulpverleners.

Myriam Limper

directeur bij Zorgbewegers

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.