De kersverse Senator van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, blijkt zo iemand. Zij is sinds een week lid van de Eerste Kamer en ze heeft drie dagen na haar installatie aangekondigd dat haar partij een wetsvoorstel voorbereidt om het onverdoofde rituele slachten te verbieden. De veranderde stemverhoudingen in de Eerste Kamer geven hier volgens haar aanleiding toe. In 2008 is partijgenote Marianne Thieme hiermee begonnen. Uiteindelijk is het in december 2011 gesneuveld in de Eerste Kamer. Thieme’s oorspronkelijke wetsvoorstel zal op enkele punten worden aangepast, om aan de bezwaren tegemoet te komen, vertelde Theunissen. Hier is de link naar een nieuwsartikel hierover. Op de website van de PvdD staat nog niets concreets, dus dit is even alle informatie die beschikbaar is.

Even afgezien van het politieke dingetje dat Senatoren geen wetsvoorstellen indienen, maar dat dit in de Tweede Kamer gebeurt, is dit natuurlijk een verspilling van tijd en energie. Het eindresultaat van de politieke discussie van een paar jaar geleden was een afspraak om te komen tot verbeteringen in de vleessector. Drie jaar geleden werd er een convenant gesloten tussen de overheid en de andere betrokkenen in de kosjere (joodse) en halal (islamitische) slacht, dat regelde hoe de sector zich moest vernieuwen en aan welke regels men zich moest houden om, binnen die beperkingen, onverdoofd te kunnen blijven slachten. Dat is met veel pijn en moeite georganiseerd. Zijn de uitkomsten van die onderhandelingen al geëvalueerd? Hoe werkt het Convenant en hoe gaat het nu in de halal slachthuizen en op het Amsterdamse abattoir, waar kosjer wordt geslacht? Is dat geen verstandige eerste stap van de politieke besluitvormers? In plaats van direct weer te dreigen met een verbod?

Senator Theunissen had het over de veranderde stemverhoudingen in de Eerste Kamer. Inderdaad is er wel een en ander veranderd. Er zit nu een grotere PVV-fractie in de Eerste Kamer. PVV’ers zijn gepassioneerde tegenstanders van het onverdoofde slachten. Daar heeft men in PVV-kringen allerlei redenen voor die ik nu niet zal noemen. Ook de SP-fractie is gegroeid. Voor een eventueel nieuw of aangepast wetsvoorstel kan de Partij voor de Dieren bij deze partijen in elk geval terecht, want bij de SP was men vier jaar geleden vóór.

Wat betekent dit nu in de politieke praktijk? De stemverhoudingen in de Eerste Kamer zijn gewijzigd, maar als de partijen stemmen zoals vier jaar geleden, haalt een wetsvoorstel over dit onderwerp nog altijd geen meerderheid. CDA, VVD, PvdA, D66 en de helft van de GroenLinkse fractie waren tegen, net als de CU en de SGP. Om echt iets te wijzigen, zou het wetsvoorstel ingrijpend moeten worden veranderd. In feite zou er een nieuw initiatiefswetsvoorstel moeten worden ingediend ─ in de Tweede Kamer ─ en dat wetsvoorstel zou alle fasen van besluitvorming moeten doorlopen alvorens het uiteindelijk in de Eerste Kamer in stemming komt. Dat kan nog wel even duren. Hebben de andere partijen hier zin in? Willen zij dit onderwerp nogmaals bespreken, nadat de emoties vier jaar geleden zo hoog zijn opgelopen? Willen zij hun eigen oplossing, het Convenant, in de prullenbak gooien? Het is niet waarschijnlijk.

Wat leert me dit nu? Dat de Partij voor de Dieren niet tegen haar verlies kan. En monomaan blijft hameren op dat onverdoofde slachten.

Lezers die meer willen weten over de discussie uit 2010-2011 zou ik willen uitnodigen op mijn blog daphnemeijer.com/blog/. Daar zijn mijn artikelen uit die tijd te vinden.

Daphne Meijer

freelancejournalist, vertaler en programmamaker

Daphne Meijer ging naar het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. Zij heeft Nederlandse taal-en letterkunde gestudeerd aan de Universiteit van …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.