Suurmond schrijft onder meer: “De profeet Mohammed was tegelijk een gewapende politieke leider. In moslimculturen zijn religie en politieke macht dan ook gewoonlijk twee handen op één buik. Diversiteit wordt al snel als een afwijking van de norm beschouwt, of zelfs als een belediging die met geweld moet worden tegengegaan. Zie het lot van journalisten vandaag in bijvoorbeeld Turkije, Egypte en Iran.”

Islamitisch geïnspireerd terrorisme is wereldwijd een groot probleem. En het klopt dat de profeet Mohammed een gewapende politieke leider was. Maar het christendom en de islam laten zich niet vergelijken door de personen Mohammed en Jezus met elkaar te vergelijken. Volgens christenen is in de persoon van Jezus het mysterie van Gods liefde op ultieme wijze zichtbaar geworden. Ze belijden Jezus daarom als Christus. Voor moslims heeft de profeet Mohammed deze status helemaal niet. Ik heb dit eerder onderbouwd in een betoog naar aanleiding van de onrust na de aanslag in januari 2015 in Parijs.

‘God wil het’, zeiden de zeer gewelddadige kruisvaarders. En vandaag zeggen sommige christenen dat soms ook, bijvoorbeeld als zij bombardementen steunen of wanneer zij als christen-zionisten de genocide op het Palestijnse volk legitimeren. En wat te denken van het christelijk nationalisme in veel Oost-Europese landen zoals Servië en Rusland? In naam van God gaat veel fout. Ook in Jezus’ naam gaat veel mis. Niet alleen vroeger.

Betogen met als strekking ‘Onze God is de beste’ geven naar mijn smaak geen pas. Natuurlijk heeft Jean-Jacques Suurmond gelijk: Jezus kwam om te dienen en te troosten. Maar ook in de islam spelen deze eigenschappen een rol en worden zij toegedicht aan de Eeuwige. Laten we zoeken naar wat troost en verbindt en niet te klein denken over hoe de Eeuwige zich te midden van dood en duisternis openbaart als trooster en lichtbrenger. In talloze talen en tradities, inclusief de islam.

Bovenstaande tekst werd eerder geplaatst op de website van Theo Brand.

Theo Brand-2

Theo Brand

Eindredacteur

Theo Brand is journalist en politicoloog en werkt bij Nieuw Wij als eindredacteur. Religie, levensbeschouwing en politiek zijn …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.