“Ik heb een klein onderzoekje gedaan naar uw Twittergedrag op dit onderwerp. Afgelopen tien jaar heeft u het woord islamofobie negen keer gebruikt, allemaal in een antwoordtweet op iemand anders. U gebruikt dan vaak aanhalingstekens om het in twijfel te trekken, u vraagt wat er onder verstaan wordt en u bagatelliseert het. U verwijst naar een columnist die islamofobie een onzinnig begrip noemt.

Als u moeite heeft met de term zou u ook kunnen spreken van anti-moslimracisme, moslimhaat of moslimdiscriminatie. Maar deze begrippen kom ik op uw Twitteraccount al helemaal niet tegen. Ja, u gebruikt een enkele keer moslimhaat, maar dan wel in bagatelliserende zin (“Er is zeker moslimhaat maar…”). Ter vergelijking: in dezelfde periode tel ik 102 tweets over antisemitisme. Heel goed dat u zich hier zo stevig tegen uitspreekt maar waarom laat u islamofobie geheel buiten beschouwing? Dat roept vragen op. Zeker omdat islamofobie in Nederland ernstige vormen aanneemt.

De aanleiding voor de crisis bij Forum voor Democratie zijn de extreemrechtse appjes bij JFVD. Naast antisemitisme en anti-zwartracisme vormt islamofobie de kern van hun extreemrechtse ideologie. Er werd gepleit voor “95 procent blank en 0 procent moslims in Nederland”. Oftewel, 5 procent niet-witte mensen willen ze hier nog wel tolereren maar moslims sowieso niet. U benoemt terecht het antisemitisme in de apps van deze jongerenpartij van de kleinste fractie in de Tweede Kamer, maar waar blijft uw afwijzing van islamofobie? De op één na grootste partij in Nederland spreekt notabene in haar partijprogramma dezelfde wens van 0 procent moslims uit: deïslamisering, sluiting van moskeeën en islamitische scholen, een koranverbod, nul migranten uit moslimlanden en een verbod op islamitische uitingen zijn enkele praktische uitwerkingen hiervan. Is islamofobie dan zo genormaliseerd in ons land dat dit niet meer benoemd wordt? En hoe is het mogelijk dat u islamofobie zelfs bagatelliseert?

Opvallend vind ik bovendien dat u het bijna niet over antisemitisme kunt hebben zonder hierbij moslims als daders aan te wijzen: “Er is antisemitisme in extreemlinkse kring, in islamitische en in extreemrechtse kring,” twitterde u naar aanleiding van het antisemitisme bij FvD. U gebruikt ‘islamitisch’ in een rijtje van extremiteiten en laat bovendien christelijk antisemitisme onbenoemd. Baudet zei: “Bijna iedereen die ik ken is antisemiet.” Onder Baudets kennissenkring zitten geen moslims, schat ik in. Wel veel christenen, weet ik. Zeker vanuit historisch perspectief is uw stellingname een gotspe. Antisemitisme is een christelijke uitvinding. En ja, er is antisemitisme onder moslims, maar het waren niet de moslims die zes miljoen Joden hebben vermoord.

Over racisme stelde u in de NRC van 11 juni jl.: “De meerderheid van Nederland zat lang in de ontkenningsfase, ik ook. (…) Mijn ogen zijn wel geopend dat mensen van kleur geregeld met racisme te maken hebben.” Wilt u zich alstublieft nu ook serieus verdiepen in wat islamofobie is? En oprecht luisteren naar moslims van wie vrijheden en burgerrechten verder ingeperkt (dreigen te) worden? Er zijn ongelooflijk veel wetenschappelijke studies en rapporten over islamofobie. Voor de helderheid: geen enkel rapport schaart kritiek op islam onder islamofobie. Het gaat om materiële, systematische uitsluiting van moslims: op de arbeidsmarkt, in de woningmarkt, in het onderwijs, in de zorg etc. Te vaak zie ik dat u het debat vertroebelt door kritiek te hebben op een definitie die niemand gebruikt. Islamofobie is een vorm van racisme: dat is de wetenschappelijke consensus. Ook bij anti-zwartracisme gaat het nooit alleen om huidskleur, maar altijd ook om culturele uitingen en praktijken.

Ik hoop en bid dat uw ogen ten aanzien van islamofobie in Nederland worden geopend. En dat de ChristenUnie zich hier actief tegen uitspreekt en verzet, op dezelfde manier waarop u antisemitisme bestrijdt.”

Met vriendelijke groet,
Neeldert van Laar

Neeldert

Neeldert van Laar

Neeldert van Laar is sociaal geograaf en geïnteresseerd in thema’s als klimaat, migratie en racisme.
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.