Ook de eerste Paasmorgen was zo’n paradijsmoment in een verder prozaïsche wereld (Johannesevangelie, hoofdstuk 20). Die bestond uit soldaten, graven, stenen, linnen doeken en een tuinman – zo iemand die nooit doet wat je vraagt. De dashboardwereld van toen.

Ruimte

Zoals de jongen in de song van Meat Loaf het meisje omhelst, klampt Maria zich aan de tuinman (Jezus) vast. Maar die deinst terug: ‘Raak me niet aan!’ Een moment dat vele malen in de schilderkunst is afgebeeld. Dit is het eigenlijke Paasmoment. Christus laat zien wie hij is: niet iemand die de ander koste wat kost wil bezitten, zoals de jongen uit de song die het meisje van alles wijs maakt om zijn zin te krijgen en haar daarna niet meer wil zien:

Praying for the end of time
So I can end my time with you

Christus schept ruimte zodat Maria blijvend tot haar recht komt: ze wordt zelf een paradijsvlaag die door de wereld waait.
In de opstanding gaat het niet om een gereanimeerd poppetje, maar om deze nieuwe ruimte waarin mensen opstaan. Ook hebben we het niet over de angstige anderhalve meter corona-afstand, maar over een situatie waarin een nieuwe geest, een nieuwe bezieling kan waaien. Die ruimte wordt uiteindelijk door Christus hemelhoog opgerekt. In de Hemelvaart verdwijnt hij voor de ogen van zijn vrienden, de sluizen van het paradijs gaan open, de Geest stormt door Jeruzalem.

Intieme vreemden

Deze Paaswaarheid wordt intuïtief verwoord in het thema van de Maand van de Filosofie: ‘Intieme vreemden’. Alleen als we de vreemdheid van de ander niet proberen in te lijven maar die de ruimte geven, kunnen we elkaar werkelijk zien en kennen. We worden als het ware elkaars tuinman waardoor mensen gaan groeien en bloeien. Net als Maria kun je dan soms zeggen: ‘Ik heb de Heer gezien!’ In de ontmoeting herken je die leven brengende windvlaag uit het paradijs.

Dan kun je nog veel meer gaan zien. Je bespeurt in onze onpersoonlijke  dashboardwereld al een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. De eerste vrienden van Jezus noemden die treffend ‘het koninkrijk der hemelen’: het rijk van de ruimte.

Though it’s cold and lonely in the deep dark night
I can see paradise by the dashboard light.

JJ Suurmond

Jean-Jacques Suurmond

Publicist

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach/supervisor en publicist. Van hem verscheen eind 2022 een vertaling en bewerking van de klassieker …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.