Op de website Lakome2.com stond een bericht dat ik hieronder samenvat en van enkele kanttekeningen voorzie want het schetst de achtergronden van deze demonstratie, die wordt omschreven als de grootste volksdemonstratie sinds 2011. Velen zien het daarom als een continuering van die beweging. Die beweging werd toen ook de 20 Februari beweging genoemd, omdat de eerste demonstraties plaatsvonden in Casablanca en Rabat op zondag 20 februari 2011.

Eerder protest had een ander doel

De eerste kanttekening: iets meer dan een jaar geleden was er een nog veel massalere demonstratie in Rabat, waarbij ik toevallig aanwezig was, die echter een totaal ander doel had. Het was een demonstratie ter ondersteuning van de officiële Marokkaanse protesten tegen uitlatingen van toenmalig secretaris generaal van de VN Ban Ki Moon. Hij had het woord ‘bezetting’ gebruikt als omschrijving van de situatie waarin de Westelijke Sahara (voormalige Spaanse Sahara, de Zuidelijke provincies volgens de Marokkaanse officiële visie).

Het was volstrekt duidelijk dat die demonstratie mede was georganiseerd door de autoriteiten in heel Marokko. Daarvoor hoefde je maar te kijken naar de vervoermiddelen waarmee al die demonstranten naar Rabat waren gekomen.

De eerste demonstraties in 2011 van de 20-Februari beweging waren helemaal niet zo massaal. Het ging toen om hooguit tien tot vijftienduizend demonstranten per stad. In die context was de opkomst van 11 juni 2017 dus zo slecht nog niet.

Zes boodschappen uit 11 juni demonstratie

De eerste boodschap
De vanzelfsprekendheid/het automatisme waarmee vele organisaties de oproep hebben opgevolgd. Dit hangt samen met de gewelddadige manier waarop de autoriteiten een eerdere steundemonstratie in Rabat tegemoet getreden waren.

De tweede boodschap
De gevarieerdheid van de deelnemende organisaties. Enerzijds een sterke aanwezigheid van de islamitische beweging Al Adl wa Al Ihsan en anderzijds de radicaal linkse politieke partij An Nahj Al Dimukrati (de Democratische Benadering, partij die al jaren de verkiezingen boycot; jh). Ook in 2011 trokken deze beide partijen lang samen op. De manifestatie in Rabat toont dat de alliantie tussen beide partijen is herleefd.

De derde boodschap
De leuzen die werden meegevoerd, en die gelijk zijn aan de leuzen uit 2011, hetgeen aangeeft dat er in die zes jaar niets is gerealiseerd, ondanks alle beloftes die zijn gedaan door autoriteiten en partijen.

De vierde boodschap
De kracht van de beweging, die begon in El Hoceima. De geweldloosheid en de maatschappelijke eisen hebben deze beweging zo sterk gemaakt.

Dertig graden en ramadan, maar toch protest in Marokko voor solidariteit met de Rif Video: Nos

Posted by Amazightimes on Sunday, June 11, 2017
Bron: NOS Bron: www.facebook.com

De vijfde boodschap
Deze manifestatie is een reactie op de puur veiligheidsgerichte benadering van de overheid (met inzet van politie, ME en zelfs militairen). De manifestatie in Rabat geeft uitdrukking aan de opvatting: Genoeg onderdrukking! Daarmee is het failliet van de veiligheidsgerichte benadering aangetoond en krijgt de Rif-beweging een nieuwe impuls.

De zesde boodschap
Het falen van het beleid van de autoriteiten, dat de afgelopen zes jaar leek te slagen, om de eisen van de 20-februari beweging in 2011 te omzeilen. Nu staan de autoriteiten weer oog in oog met de bevolking, met één belangrijk verschil: de ‘tussenpersonen’ die in 2011 nog beschikbaar waren zijn dat nu niet meer.

Deze demonstratie vond dus plaats in een context van algehele onvrede over het gebrek aan voortgang nadat in 2011 de nieuwe grondwet was aangenomen, er vervroegde verkiezingen plaatsvonden en er begin 2012 een nieuwe regering was gevormd, onder leiding van de islamitische partij PJD. Die regering heeft op de beleidsterreinen die met de protesten van 2011 te maken hadden helaas weinig kunnen realiseren. En de wijze waarop kort geleden een nieuwe regering is samengesteld (na verkiezingen op 7 oktober 2016) geeft de mensen in Marokko ook weinig vertrouwen in een spoedige merkbare verbetering. Het is deze context die als verklaring kan gelden voor de grote opkomst bij de demonstratie van afgelopen zondag.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Jan Hoogland

Jan Hoogland

Arabist

Jan Hoogland is Arabist, Marokko deskundige en universitair docent aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Tussen 2009 en 2015 was hij …
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.