Tot zover het goede nieuws op de Internationale Vrouwendag: de PVV betoont zich een voorvechter van de rechten van de moslima’s, met name in Nederland.

De eerste vraag is natuurlijk hoe de moslima’s hier zelf op reageren en of ze blij zijn met dit PVV-initiatief. De partij heeft keer op keer duidelijk gemaakt dat de Profeet Mohammed, en ook in genoemd document doet zij dat, een pedofiel is. In hun schrijfsels stellen partijleider Wilders en partij-ideoloog Bosma dat de koran een fascistisch boek is en zij raden de moslims aan de ‘haatdragende’ Koran niet langer te gehoorzamen en het voorbeeld van de ‘verderfelijke’ profeet niet langer na te volgen.

Stel nou dat de PVV erin slaagt het geweld tegen moslimvrouwen op de politieke agenda te krijgen en stel dat de partij erin slaagt het geweld te beteugelen, is dan de volgende stap dat de moslimvrouwen hun geloof moeten afzweren of mogen ze de islam beleven zoals zij dat willen? Misschien wel onderworpen aan hun niet-meer-geweld-gebruikende en liefhebbende echtgenoten, net als het goede SGP-vrouwen betaamt? De vraag stellen is hem beantwoorden: dit is niet de bedoeling van de PVV. Die partij wil een moskeeloos en dus een moslimloos Nederland.

De partij veronderstelt, ook weer in het Vrouwendocument, een onlosmakelijke band tussen islam en geweld en heeft als axioma dat de islam een agressieve ideologie is waarin niets, maar dan ook niets goeds te vinden is. De oproep van de partij voor de bevrijding van de islamitische vrouw is daarom hypocriet.

Het document maakt geen gewag van ‘klassieke’ moslimvrouwenstrijdsters als Nawal Sadaoui en Fatima Mernissi, overtuigde moslima’s en overtuigd van de vrouwvriendelijkheid van de Koran en de profeet. En er zijn er zoveel meer, in de hele wereld. Maar zij zijn moslima’s en als zodanig onderschrijven zij –hun interpretatie van- de principes van de islam, en zijn ze dus verdacht.

Op wereldvrouwendag zou het de PVV gesierd hebben als zij aandacht besteedde aan vrouwen binnen alle religies. In zijn boek Marked for Death. Islam’s War Against the West and Me stelt partijleider Wilders onomwonden dat vroegere en moderne slavernij des islams is en zeker geen kenmerk van het christelijke Westen. Nooit echter horen we hem over de moderne vrouwenhandel die gedreven wordt door Chinezen en met name Oost-Europeanen, toch ook ‘goede’ katholieken of oosters-orthodoxen. In het PVV vrouwendocument wordt gezegd dat er naar het schijnt tussen de 200 en 300 islamitische vrouwen in Amsterdam ‘thuis opgesloten zitten’. Heeft de partij ook een telling gedaan van de prostituees die geronseld door Oost-Europeanen hun werk dienen te doen in de hoofdstad?

Alle vrouwen zouden gevrijwaard moeten worden van het geweld dat hen binnen religies wordt aangedaan of kan worden aangedaan. De moslima’s binnen de islam, de christelijke vrouwen binnen het christendom en wat dacht je van de hindoevrouwen in India?

De hypocrisie die de PVV een religie als de islam verwijt, slaat op haarzelf terug. Zoals zo vaak ziet de PVV de splinter in het oog van de Ander, maar merkt ze de balk in haar eigen oog niet op.

Jan Jaap de Ruiter

Jan Jaap de Ruiter

Arabist

Jan Jaap de Ruiter (1959) is arabist en de Arabische taal is zijn grote -professionele- liefde. Het Arabisch is een van de twee ankerpunten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.