Het resultaat is een rijke verzameling aan inzichten. Het is een boek dat je leest, weg moet leggen, moet overdenken en opnieuw moet lezen. Alleen zo kan de volle omvang van het gezegde gevat worden en alleen zo kun je dwarsverbanden leggen tussen de verschillende interviews. Want dat hebben de auteurs goed gedaan: doordat ze ieder geïnterviewd persoon dezelfde vragen voorlegden, krijg je als lezer zeven keer een ander antwoord op de vraag. Een ander antwoord dat je eigen denken bevraagt en tevens de antwoorden van de andere geïnterviewden. Hierdoor word je gedwongen je eigen positie opnieuw te bepalen.

Herman Koetsveld en Enis Odaci hebben met dit boek tot doel om mensen van verschillende gezindten met elkaar in gesprek te laten gaan. Dat lukt ze. En het mooie is: in gesprek gaan hoeft niet te betekenen dat je het met elkaar eens wordt. Het kan ook betekenen dat je het fundamenteel met elkaar oneens bent, maar toch je gedrag aanpast aan de ander, zoals te lezen is in het interview met Lody van de Kamp.

Dit boek vooronderstelt echter wel dat je basiskennis hebt van de grote religies en van de filosofie. Wie die kennis niet heeft, wordt door dit boek weliswaar op weg geholpen, maar mist een deel van de boodschap. Dat zie je ook terug in de interviews. Lody van de Kamp is een expert op het gebied van Mozes, maar weet minder van het christendom. Het omgekeerde zie je bij Karin van den Broeke. Is dat erg? Nee, de verhalen vullen elkaar aan. Maar het ontbloot dat voor een goed gesprek met elkaar en het echt leren kennen van elkaar, het zoveel beter zou zijn als we elkaars tradities zouden kennen. De geïnterviewden, Karin van den Broeke, Lody van de Kamp, Ruard Ganzevoort, Nuweira Youskine, Mounir Samuel, Marije de Jong en Ad Verbrugge helpen ons hierbij op weg.

Niet elk interview sprak mij aan, maar juist als een interview niet aanspreekt, is de vraag waarom ik er weerstand tegen heb. Is dat omdat ik het niet eens ben met de persoon, omdat ik onwetend ben of dat ik me erger aan de toon? Dit boek brengt het gesprek op gang: tussen mensen en in jezelf.

Voor meer informatie over het boek en om het boek te bestellen, kunt u terecht bij uitgeverij Berne Media.

Tanja van Hummel

Tanja van Hummel

Filosoof en Schrijfcoach

Tanja van Hummel is filosoof en schrijfcoach. Tijdens haar filosofiestudie aan de Radboud Universiteit ontdekte zij een voorliefde voor …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.