Volgens de inleiding schreef hij zijn boek met name voor studenten in het HBO en dat is goed te merken aan de opzet die zeer informatief is maar ook enigszins schools. De lezer krijgt vooral feiten voorgeschoteld, over oorsprong, bronnen, leer en leven. Ook word je geïnformeerd over diverse stromingen en tradities binnen de religies. Kort en bondig. En handig, wat ook geldt voor het register aan het einde van het boek, met een woordenlijst van de belangrijkste begrippen uit de diverse religies. Hier vind je alles overzichtelijk bij elkaar, op een evenwichtige manier gepresenteerd. Informatie die je ook wel op Internet kunt vinden, maar daar uit verschillende bronnen van ongelijk gewicht bij elkaar moet klikken.

Henk Schouten

Het boek beperkt zich tot zakelijke informatie. Tussen de regels door klinkt soms iets door van hoe mensen hun religie beleven, maar dat is slechts spaarzaam. Bij lezing vroeg ik me af of vertegenwoordigers van de diverse religies zich in de weergave zouden herkennen. Zij zijn toch de eerste informanten, zou je zeggen, maar komen op geen enkele manier aan het woord.  (Overigens kon ik mij als christen goed herkennen in het desbetreffende hoofdstuk).

In het slothoofdstuk wordt een voorzichtige vergelijking gemaakt tussen de religies. Maar de interreligieuze dialoog ontbreekt. Ook wordt er geen inventarisatie gemaakt van de uitdagingen waar de grote wereldgodsdiensten vandaag voor staan. Dat valt buiten de opzet van het boek, zal de schrijver zeggen. Terecht, maar dat maakt dan meteen de beperking van dit boek uit.

Niettemin een waardevolle bron van informatie. Om daarna met elkaar het gesprek aan te gaan…?

Henk Schouten, De vijf religies van de wereld, Ten Have Utrecht 2015, isbn 9789025904777, 160 pag., € 19,99.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
profielfoto_Bert-Altena-2

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in Vries en als stadspredikant in Assen. Hij promoveerde in de theologie en geeft regelmatig …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.