In zijn recent verschenen Een evangelie zonder God, gaat hij op zoek naar de boodschap van Jezus die je overhoudt als je alle gelovige rimram uit zijn verhaal knipt. Hij doet dat letterlijk, door met schaar en lijm de vier traditionele evangeliën te lijf te gaan. Met de schaar knipt hij alle uitspraken weg die te maken hebben met de religieuze context en met lijm plakt hij de overgebleven fragmenten aan elkaar en maakt er een ‘hybride evangelie’ van, waarin de ethische leer van Jezus is samengevat. In het tweede deel van zijn boek vind je het resultaat. Het is handig om dat eerst te lezen, en vervolgens het eerste deel waarin hij op basis van deze compilatie, in tien hoofdstukken elementen uit Jezus’ morele filosofie presenteert.

Theologen en bijbelwetenschappers zullen meteen protesteren. Zo kun je niet met teksten omgaan, wil je ze tenminste een beetje recht doen. Jezus zonder God? Het evangelie zonder wonderverhalen? Snijd je dan niet het hart eruit?

Hoe problematisch de aanpak van Baggini ook lijkt, toch is het de moeite waard om hem in zijn poging te volgen. Want voor hem is belangrijk “Jezus te begrijpen op een manier die voor ons vandaag de dag zinvol is, zonder hem zo aan onze tijd aan te passen dat hij de kracht verliest om de vanzelfsprekendheden van de moderne wereld te bevragen en onderuit te halen” (p. 15). Hij is niet lichtvaardig te werk gegaan, heeft diverse theologen als gesprekspartners betrokken bij zijn project. Natuurlijk is zijn keuze een interpretatie, maar dat geldt net zo goed voor de evangeliën zelf.

Morele uitdagingen

In plaats van een afgerond geheel van ethische gedragslijnen, confronteert Jezus ons met een aantal morele uitdagingen, volgens Baggini.
Het gaat Jezus om een perspectiefwisseling, om transformatie van je zelf of om wat we vandaag ‘persoonlijke groei’ zouden noemen. Maar het gaat net zo goed om karaktervorming, al zijn dat allemaal geen woorden die je uit de mond van Jezus zelf zult horen. Het past in Baggini’s poging om Jezus begrijpelijk en verteerbaar te maken voor eigentijdse mensen.

Een-evangelie-zonder-god_cover

Jezus heeft een eigenzinnige visie op gezag en traditie. Zijn boodschap én praktijk van nederigheid staan in schril contrast met de door de kerk vaak afgedwongen gehoorzaamheid aan het hiërarchisch gezag. Zelf heeft de Britse filosoof zich ontworsteld aan een beklemmende religieuze opvoeding en de opluchting daarover lees je regelmatig tussen de regels door. Hij concludeert dan ook: “Het lijdt weinig twijfel dat als we de Jezus van het evangelie van zijn goddelijke status ontdoen hij nog steeds een betrouwbaar moreel leraar is. Hij vraagt ons niet om louter op basis van gezag zijn leer te aanvaarden, maar om aandacht te schenken aan de noden van anderen, aan zijn eigen voorbeeld en aan onze eigen zwakheden. Hij wil dat we zelf nadenken…” (p. 145). Is dat laatste niet filosofie bij uitstek?

De hedendaagse voorbeelden in het boek zijn soms verhelderend, net zoals de filosofische uitstapjes. Baggini houdt het leesbaar en begrijpelijk. Bevreemdend is het wel om zijn lof over Jean Vanier te lezen, de stichter van de Arkgemeenschappen, waarvan dit voorjaar bekend werd dat hij zich op grote schaal schuldig heeft gemaakt aan seksueel misbruik. Misschien kwam dat nieuws te laat voor het Engelse origineel, maar dit had in de vertaling wel een verklarende aantekening verdiend.

Ondanks de sympathie die je kunt hebben voor de aanpak van Baggini, is het resultaat niet altijd even overtuigend. Maar, dat zegt de theoloog in mij. Het blijft de vraag of je de leer van Jezus volledig kunt seculariseren, zonder daarmee essentiële elementen van diens eigen geloof kwijt te raken. En dan hebben we het nog niet eens over het geloof van zijn volgelingen, ontstaan na zijn dood.

Ingekleurd beeld

Dat geloof van wat de kerk is geworden, heeft aan de wieg gestaan van de evangeliën, die dus geen neutrale biografieën zijn. Ze kleuren het beeld van Jezus al in. Wie Jezus werkelijk is geweest, wat hij echt gezegd heeft, laat staan bedoeld, blijft daarmee buiten onze greep.

Het heeft iets ironisch om bij lezing van Een evangelie zonder God te ontdekken, dat als je het wonderlijke en bovennatuurlijke weghaalt, het verhaal van Jezus daar niet per se begrijpelijker door wordt. Zijn figuur blijft mysterieus. Ik zou dat zelfs een geruststelling willen noemen, en ook dat zeg ik als theoloog.

Julian Baggini, Een evangelie zonder god, uitgeverij Nieuw Amsterdam, september 2020, 240 pagina’s, €25,99

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
profielfoto_Bert-Altena-2

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in Vries en als stadspredikant in Assen. Hij promoveerde in de theologie en geeft regelmatig …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.