Deepak Chopra (New Delhi, 1947) behoeft weinig introductie. De auteur is een wereldwijd bekend Indiaas-Amerikaanse arts die moderne psychosomatische inzichten integreert in moderne fysica, New Age-spiritualiteit en Oosterse tradities. De in Amerika wonende en werkende zelfhulp- en spiritualiteitsgoeroe is auteur van meer dan 65 boeken over spiritualiteit en alternatieve geneeswijze. Tijdens de Maand van de Spiritualiteit werd zijn Spirituele oplossingen tot het beste spirituele boek van 2013 gekozen. Chopra’s belangrijkste inspiratiebronnen zijn de Vedata en de Bhagavadgita.

Het boek is opgebouwd uit tien biografische prozaverhalen, elk gekoppeld aan betekenis en inzicht van de schrijver. Het proza leest vlot. De uitleg refereert aan tijd en traditie van het personage maar is tegelijkertijd een verwijzing naar het heden. Het zijn op zichzelf staande verhalen die diverse aspecten van spiritualiteit, emotionaliteit en intellect belichten. De hoofdpersonen namen hun tijdgenoten mee op ontdekkingsreis. Onbekende paden werden betreden, geïnspireerd en geleid door het goddelijke, dat in ieder mens aanwezig is. Nieuwe inzichten verwerven is niet zonder risico. Het is bedreigend voor de gevestigde orde wanneer mensen tegen de stroom in gaan roeien. Nogal wat profeten en visionairs hebben hun levenswijze dan ook met de dood moeten bekopen. Geroepen worden door God en zich overgeven aan een voorbestemde taak is geen garantie voor rust en vrede blijkt uit het boek. God met hart en ziel en leven liefhebben, betekent een radicale ommezwaai naar het onbekende. God is geen consumentengoed, dat een mens even tot zich kan nemen. God openbaart zich, wat zoveel betekent als God breekt in en overrompelt. God is van alle tijden. Wetenschap en religie lijken voor de Zich Openbarende hand in hand te kunnen gaan. Feiten en dromen zijn verweven met elkaar en komen samen in wat Chopra Leven, Licht en Oneindig Mysterie noemt. Liefde, waarheid en wetmatigheid zijn facetten van het mysterie, waarmee God tegelijkertijd aan zichzelf refereert en de mens wijst op de eigen innerlijke kracht. Die kracht is nodig want de omgeving gaat zelden gelijk overstag bij het verkondigen van tegendraadse wijsheden. Niemand hoort graag: je zit op het verkeerde spoor.

God-Depak
Beeld door: Bol.com

Spiritualiteit is een dermate algemeen gebruikt begrip, dat het goed is selectief te zijn. Het werk van Chopra staat me niet tegen, maar ik ben ook geen devoot. Ik heb geen nieuwe inzichten in God kunnen ontdekken, iets wat het boek wel pretendeert te doen. Ik realiseer me dat de noviteit afhankelijk is van de kennis van de individuele lezer. De betekenis van spiritualiteit en religiositeit is een individuele zaak. Zo ook de betekenis van God. Invulling en betekenis openbaart zich niet in één vaste vorm en één vaste boodschap. Het hoofdstuk ‘Ga met me mee, mijn lief’ van Rumi, de 13de eeuwse soefi-dichter, vertegenwoordigt voor mij het meest de rode draad van het boek. Rumi brengt de persoonlijke God in beeld, die vaak afwezig lijkt, maar altijd universeel aanwezig is. Daardoor wordt het verlangen in stand gehouden het mysterie van het leven, dat van alle tijden is, te naderen. Betekenisvol vind ik de verbinding tussen diverse culturen en religies die Chopra toont. Het boek biedt bruikbare handvatten om hierover in gesprek te gaan. Niet zozeer om het spiritueel peil van de lezer op een hoger plan te brengen, maar om het eigen gedachtegoed te toetsen.

Voor boekgegevens/bestellingen: klik hier.

marianne

Marianne van Waterschoot

Communicatiecoördinator

Marianne van Waterschoot werkt momenteel als communicatiecoördinator voor twee parochies. Ze doet daarnaast redactie & vertaalwerk en …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.