Tien jaar geleden startte Annegien Ochtman-de Boer, remonstrants predikante, een eigen ‘rituelenbureau’. Ze begeleidt mensen die op zoek zijn naar een persoonlijke rituele invulling bij één van de grote levensmomenten.

In haar boek put ze ruimschoots uit de ervaringen die ze daarbij heeft opgedaan. Deze praktijkverhalen maken het boek zeer lezenswaardig. Het zijn geen uitgebreide casestudy’s maar helder en beknopt weergegeven voorbeeldverhalen. Niet bedoeld om te zeggen hoe het moet, maar om te tonen hoe het kan.

Het boek is ingedeeld langs de lijn van de traditionele scharniermomenten, geboorte, levensverbintenis, afscheid van het leven. Daartussen een apart hoofdstuk over scheidingsrituelen. Als een op de drie huwelijken strandt, en ook andere relatievormen dikwijls beëindigd worden doordat mensen hun verhouding ontvlechten, is het niet verwonderlijk dat er ook behoefte ontstaan aan een rituele begeleiding van deze crisismomenten. Tekenend is wel dat in de ervaringsverhalen in deze afdeling het rituele ongemak het sterkste doorklinkt.

Een hoofdstuk over andere momenten om bij stil te staan, bijvoorbeeld transgender en overgang van geslacht, besluit haar overzicht. “Door goed bij zo’n gebeurtenis stil te staan, kun je overgang naar een andere situatie vieren, benoemen, erom rouwen, markeren. Het uitzonderlijke van die gebeurtenis of ervaring kun je beklemtonen en vormgeven in een helend en verbindend ritueel” (157).

Nieuwe rituelen is een prettig leesbaar en zorgvuldig samengesteld boek. De voorbeelden die ze geeft zijn op een respectvolle manier opgetekend. Je krijgt de indruk dat de schrijfster door haar achtergrond als predikant op een betekenisvolle manier mensen kan begeleiden. Elementen uit de christelijke traditie mogen bij haar meedoen bij de vormgeving van authentieke, eigentijdse rituelen. Het boek daagt daarmee uit om vrijmoedig en creatief te zoeken naar rituele vormen die mensen goed doen.

Boekgegevens:

Auteur: Annegien Ochtman-de Boer | Titel: Nieuwe rituelen. Vorm geven aan de belangrijke momenten in je leven | Uitgeverij: Spirito Baarn | Aantal pagina’s: 190 | ISBN: 9789462500846 | Prijs: € 19,95 | Klik hier om het boek te bestellen

bert altena 2024 – kopie

Bert Altena

Predikant

Bert Altena (1963) is als predikant werkzaam in de Protestantse Gemeente Oost-Groningen. Hij promoveerde in de theologie en geeft …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.