Die thema’s zijn ook terug te vinden in het 88 pagina’s tellende essay Vuurduin dat als ondertitel krijgt: Aantekeningen bij een wereld die verdwijnt. Op de boot naar Vlieland leest ze over de ecologische stand van zaken in het Waddengebied, een van de vele ecosystemen die veranderen en verdwijnen. “De hele natuur staat onder druk. Diersoorten sterven uit, permafrost en poolkappen smelten, onze winters worden herfst.”

Eenmaal op het eiland overheersen herinneringen uit haar jeugd, als ze hier met haar ouders regelmatig vakantie viert. Ze wil op zoek naar wat er aan het verdwijnen is. ”Niet om in kaart te brengen wat we verliezen, maar om uit te vinden wat we ertegenover kunnen stellen.” Ze doet dat op Vlieland omdat naast een verwerking van haar eigen geschiedenis ook hier klimaatveranderingen op de loer liggen. “Bovendien is een eiland een wereld in het klein.”

Zaken die hier concreet het milieu aangaan raakt ze verder niet meer aan. Het zijn haar ingevingen die haar een essayistisch verhaal doen opschrijven, niet zelden met haar trouwe viervoeter en bekende en minder bekende filosofen als leidende principes.

Met natuur op zich heeft Meijer niet zoveel. Des te meer is ze geïnteresseerd in de wisselwerking met cultuur. “Cultuur bepaalt deels de natuur en natuur vormt cultuur.”

De relatie met het dier heeft een prominente plaats in Meijers werken. Mensen kunnen individueel veranderen door te leven met bijvoorbeeld een hond, maar ook onze cultuur is beïnvloed door de aanwezigheid van honden; mensen zijn er volgens haar ook genetisch door veranderd. Wanneer hond en mens die van elkaar houden elkaar aankijken maken ze het knuffelhormoon oxytocine aan, net als wanneer mensen die van elkaar houden elkaar aankijken.

158678366_2835512723328475_2215724488731113331_o

Als academisch filosoof schrijft Meijer graag over wat zij noemt ‘niet-menselijke’ dieren. Ze ziet dagelijks het leed dat andere dieren wordt aangedaan en het verdwijnen van hun leefwereld. Ze komt daarbij uit op denkers als Adorno en Horkheimer die verwijzen naar een ‘uniformering’ waardoor mensen vervreemd raken van de dingen om hen heen, zoals de natuur. Maar ze worden ook zelf verzakelijkt. “De rede beloofde ons te redden uit de klauwen van de onvoorspelbare en overweldigende natuur, maar daar kwam een economische en politieke overheersing voor in de plaats.”

Het verdwijnen van seizoenen of landschappen maakt Meijer boos. “Ik ben kwaad als ik door de supermarkt loop en in een koelschap de lichaamsdelen van kippen, varkens en anderen zie, afgehakt en in plastic verpakt.” Dit omdat, zo voegt ze eraan toe, ze weet hoe ze leefden en omdat ze weet dat het niet nodig is.

Haar kwaadheid, zo bekent Eva Meijer op het eind van het essay, heeft haar geleid naar de Partij voor de Dieren. Ze plaatst deze partij in de rij van sociale bewegingen, zoals de antiracisme- of de dierenrechtenbeweging. Deze kunnen volgens haar een belangrijke rol spelen om te laten zien hoe het anders kan en waarom het anders moet. Haar hoop is dat de gevestigde politiek daar ook wat mee gaat doen.

April is de maand van de Filosofie. Op vrijdag 26 maart verschijnt het essay ‘Vuurduin, aantekeningen bij een wereld die verdwijnt’ door filosoof Eva Meijer. Uitgeverij Lemniscaat. Euro 4,99.

Piet Halma profielfoto

Piet Halma

Piet Halma was onder meer hoofd communicatie bij de protestantse kerken, Raad van Kerken, IKON en vredesorganisatie Pax (voorheen IKV Pax …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.