Het verhaal van Clingendael begon in de zeventiende eeuw toen Huys Clingendael een bruisend centrum van kunst en cultuur was. Geregeld vonden er muziekavonden en literaire voordrachten plaats. Sindsdien kent het Huys Clingendael een hectische geschiedenis met verschillende gezichten, onder meer tijdens de twee wereldoorlogen. Pas sinds de restauratie van 1982 functioneert het als het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen. Inmiddels heeft het instituut een wereldwijde reputatie opgebouwd en een prominente rol ingenomen op gebied van onderzoek, het opleiden van Nederlandse diplomaten en het verzorgen van trainingen aan diplomaten uit alle hoeken van de wereld.

Mijn motivatie om mij aan te melden voor de LBB vloeide voort uit mijn interlevensbeschouwelijke, internationale en interdisciplinaire opvoeding en academische vorming. Ik kom uit een levensbeschouwelijk diverse familie, ben zowel in Nederland als Egypte opgegroeid en ben opgeleid tot hydroloog en theoloog. Deze geïnternaliseerde veelzijdigheid uit zich op maatschappelijk en wetenschappelijk niveau in het leggen van creatieve en interdisciplinaire verbanden om tot innovatieve inzichten en oplossingen te komen voor hedendaagse uitdagingen.

De leergang bij Clingendael bestaat uit diverse modules van duurzaamheid tot internationale veiligheid en was voor mij daarom een perfect middel om vanuit mijn brede achtergrond mijn (diplomatieke) vaardigheden verder te ontwikkelen en mijn netwerk uit te breiden.

AniekMeijer-SamiraIbrahim
Samira I. Ibrahim (rechts) tijdens de eerste editie van de Clingendael zomerschool

Hoewel mijn primaire motivatie om dit traject te volgen dus vooral op de inhoud gericht was, ben ik positief verrast door de hechte band die ik ook op persoonlijk vlak heb mogen opbouwen met mijn collega’s. Ondanks, of misschien juist dankzij onze diverse professionele, religieuze en academische achtergronden zijn we enorm naar elkaar toegegroeid en hebben we zeer verrijkende en verdiepende gesprekken met elkaar kunnen voeren.

Vergeleken met de andere kandidaten was mijn profiel uniek. Mijn theologische achtergrond en mijn diepe overtuiging van de constructieve potentie van religie als onderdeel van de oplossing voor lokale en internationale uitdagingen is (nog) geen vanzelfsprekendheid binnen het domein van internationale betrekkingen. Ik heb hier hele waardevolle gesprekken over kunnen voeren met mijn collega’s.

Zo is er één gesprek wat me altijd bij zal blijven, waarbij ik met enkelen uit de groep tot laat in de avond een hartverwarmende gedachtewisseling had over wat religie voor ons op persoonlijk vlak betekent, of juist niet betekent. Tijdens dit gesprek hebben we ervaren hoe we ondanks onze verschillende religieuze opvattingen, toch soortgelijke intenties en visies delen. Voor de meesten was het een nieuwe ervaring om te reflecteren over de eigen levensbeschouwing, of om daarnaast de onderliggende religieuze factoren van internationale uitdagingen en conflicten te analyseren.

Mijns inziens speelt religie een essentiële rol binnen alle aspecten van het leven: op individueel, maatschappelijk en internationaal niveau. Wanneer we religieuze factoren en aspecten niet meenemen in onze analyses en benaderingen van (internationale) uitdagingen en conflicten, gaan we niet alleen voorbij aan een dieper begrip van onderliggende religieuze factoren die vaak een fundamenteel onderdeel vormen van bepaalde uitdagingen of conflicten, maar missen we ook enorme potentiële krachten en morele kaders, die religie kan bieden in het vinden en creëren van oplossingen voor deze uitdagende situaties.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
samira

Samira I. Ibrahim

Adviseur

Samira I. Ibrahim houdt zich als hydroloog en theoloog voornamelijk bezig met wetenschappelijk onderzoek en zet zich via diverse projecten …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.