Het is een grove misvatting dat boeddhisten zich niets aan de wereld gelegen laten liggen. Zo heeft de Boeddha 45 jaar lang rondgetrokken in Noord-India. Hij onderhield contacten met mensen uit alle lagen van de samenleving, van de eenvoudige handwerker tot aan krijgsheren en koningen. Zonder onderscheid was hij voor iedereen beschikbaar voor het geven van een goede raad. Ook vandaag zien we het politieke engagement van monniken en leken in de traditionele boeddhistische landen zoals Tibet, Birma, Thailand en Vietnam. In deze landen spelen zij een leidende rol in de aanzet tot politieke en sociale hervormingen.

Eenvoudig vind ik het niet om te gaan stemmen, laat staan om daadwerkelijk een politiek engagement aan te gaan. Een van de basisoefeningen in het boeddhisme is het overstijgen van Haat (afkeer), Hebzucht (voorkeur) en Onwetendheid (illusie). De huidige politiek leeft bij de waan van de dag (onwetendheid), polarisatie (haat) en zelfverrijking (hebzucht). Een wereld waarin ik mij bepaald niet thuis voel. Dat maakt dat ik met gerichte aandacht op zoek moet gaan naar kandidaten die zich daar niet zo door laten leiden. Ik maak mijn afweging niet zo zeer op grond van de verkiezingsprogramma’s, maar meer hoe de kandidaat zich gedraagt in het politieke spel en hoe zijn of haar politieke idealen ook terug te vinden zijn in het leven van alle dag.

Mijn voorkeur gaat uit naar kandidaten die meer gericht zijn op waarden zoals compassie, harmonie en verdraagzaamheid. Echter niemand is zonder vlekje, ik ook niet. Dus het zal altijd wel een beetje schipperen blijven. Een ander aandachtspunt is het volgende. Laat ik mijn stemgedrag alleen afhangen van wat goed is voor mij, of heb ik ook oog voor de ander? Daar kan ik kort over zijn. Zonder de ander heb ik geen bestaan. Ik geloof heilig in de onderlinge afhankelijkheid. Niets of niemand kan louter op zichzelf bestaan. Met de ander bedoel ik niet alleen de zwakkere, maar ook de sterkere in onze samenleving. Voor beiden moet er een plaats zijn. De kunst is alleen dat de een niet ten koste van de ander zijn plaats inneemt in ons land. Een evenwichtige opbouw van welvaart en welzijn is essentieel voor mij. Verschillen mogen er zijn, maar geen excessen.

Een laatste belangrijk aandachtspunt voor mij is dat mijn stem ten goede komt ‘aan het welzijn van allen’ een van de meest fundamentele waarden van het boeddhisme. Het is een veelomvattend begrip aangezien met het ‘welzijn van allen’ niet alleen bedoeld wordt de mens, maar alles wat leeft in dit universum. Dat vertaalt zich in een duurzame samenleving, waarin economische groei niet zaligmakend is. Waar respect is voor biodiversiteit, waar steun verleend wordt aan landen in ontwikkeling en waar we ervoor zorgen dat de welvaart van de een niet de armoede is van de ander.

varamitra

Vara mitra

Boeddhistisch leraar

Van huis uit is Varamitra organisatieconsulent en sinds 1987 in Amerika en Europa opgeleid in boeddhisme en meditatie. Naast zijn werk voor …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.