Dan hoop je dat dat voortduurt. Maar helaas, vliegen moet weer intensief gesubsidieerd worden, economische belangen gaan ver voor boven culturele en sociale waarden, duurzaamheid en milieu worden weer even in de wacht gezet.

Ik heb een deel van de coronatijd gebruikt om mijn visioen van een duurzame aarde te verwoorden in de vorm van tien leefregels. Tien geboden zeiden we vroeger ook wel, maar ik zie ze niet als geboden met straffen en sancties. Meer als mogelijkheden: Kijk, zo kan het ook, zo zou het kunnen, zou dat niet mooi zijn en leiden tot het goede leven? Een werkelijk duurzame samenleving zoals ik die voor ogen heb, lijkt ver weg en dat kan frustrerend werken.

Maar een vergezicht kan ook een krachtig verlangen met veel energie opwekken. Met dat doel wil ik mijn duurzame leefregels graag met u delen, als stof tot nadenken en ter stimulatie van duurzame daden. Een goede zomer gewenst met voldoende rust, gezondheid en inspiratie.

Tien leefregels

1. Leef vanuit verwondering. Verwonder je over alles wat er al was voordat jij er was en er nog zal zijn als jij er niet meer bent. De kosmos en de Aarde met haar lucht en wolken, zeeën, meren en rivieren, haar grondstoffen en al haar levensvormen. Dan kun je je geluk niet op.

2. Heb respect voor al het leven op Aarde. Planten en dieren, klein en groot, onbekend en bekend, in het wild levend of gedomesticeerd. Dan zullen jij, je kinderen en kleinkinderen een zinvol bestaan leiden op een Aarde waar het goed toeven is.

3. Wees dankbaar voor alles wat je zomaar van nature hebt meegekregen: je lijf, leden, verstand, gevoel en geest, het voedsel dat je eet, de lucht die je inademt, het water dat je drinkt en de natuur om je heen. Waardeer en geniet van deze duurzame rijkdom.

4. Bevorder biodiversiteit. Al het leven op Aarde, ook dat van de mens, is onderdeel van de biosfeer en afhankelijk van gezonde ecosystemen. Biodiversiteit zorgt voor veerkracht en stabiliteit van het leven op Aarde, een uniek verschijnsel in het heelal waar je deel van uit mag maken.

5. Neem niet meer uit de natuur dan je nodig hebt en laat genoeg over voor anderen en komende generaties. Beperk het gebruik van biomassa en grondstoffen tot wat duurzaam verkregen kan worden op basis van de natuurlijke regeneratiecapaciteit van het milieu waar je afhankelijk van bent.

6. Onderhoud goede relaties met de mensen waar je bij hoort: je familie en vrienden, je dorp of stad en je volk. Zorg ervoor dat ieder mens een passende en zinvolle bijdrage kan leveren aan hun voortbestaan. Leef, voor zo ver het van jou afhangt, in vrede met andere mensengroepen op Aarde. Beperk daartoe de grootte van je groep en volk tot een duurzaam ecologisch verantwoord draagkrachtniveau. Dan zal er voor iedereen tot in lengte van jaren genoeg voedsel, ruimte en geluk zijn op Aarde.

7. Gebruik geen fossiele brandstof. Niet voor vervoer, niet voor verwarming, niet voor industrie en niet voor enig ander doel. Het verbranden ervan leidt via CO2 tot een opgewarmde Aarde die steeds meer verschroeid en overstroomd raakt.

8. Gebruik geen kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen voor landbouw en veeteelt. De daarmee verkregen bovennatuurlijke productie van biomassa voor voedsel, kleding, bouwmateriaal, medicijnen of brandstof is niet duurzaam te realiseren, put de grond uit en vermindert de biodiversiteit op Aarde.

9. Gebruik geen plastic of andere onafbreekbare chemische stoffen. Niet als verpakkingsmateriaal, niet als bouwmateriaal en niet voor enig ander doel. Het afval veroorzaakt blijvende vervuiling van de grond en het water op Aarde en verstikt het leven daarin langzaam maar zeker. Laat alles wat je maakt en gebruikt volledig afbreekbaar en recyclebaar zijn zonder vervuilend restmateriaal.

10. Accepteer de eindigheid van je leven. Maak, als je tijd van sterven is gekomen, in dankbaarheid en liefde plaats voor de  volgende generatie.

Deze column verscheen eind juli op de website van Kerk en Milieu.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
Hans-Meek

Hans Meek

Hans Meek studeerde biologie in Utrecht met als specialisatie zoölogie, deed neurobiologisch promotieonderzoek in Amsterdam en werkte ruim …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.