Het katholieke vasten gaat terug op oudtestamentische tijden (volgens Leviticus en Numeri) en op het Nieuwe Testament (volgens. Handelingen). Al in de eerste eeuw aten christenen geen vlees (van warmbloedige dieren) op vrijdag om zo de kruisdood van Jezus in ere te houden. Volgens de huidige officiële richtlijnen van de Katholieke Kerk is iedereen tussen veertien en zestig jaar gehouden aan één volledige maaltijd per dag, aan het zich onthouden van vlees op Aswoensdag, Goede Vrijdag en andere vrijdagen in de weken tussen Aswoensdag en Pasen. In aanvulling hierop of in plaats hiervan worden ook andere vormen van boetedoening, onthouding en bezinning aangemoedigd.

De Veertigdagentijd duurt in werkelijkheid zesenveertig dagen. Vanuit de katholieke traditie wordt niet gevast op de zes zondagen in deze periode. Tijdens deze veertig vastendagen trekken de katholieken in gedachten en daden met Jezus mee de woestijn in om God te ontmoeten. Door minder te eten, houden ze tijd over om de bijbel te lezen, zich te bezinnen en te bidden.

Vasten is uiteraard niet een van origine Rooms-katholiek ritueel. Ook andere religies kennen het vastenritueel. Zo zijn er vastendagen binnen het Joodse geloof, de Islam, het Bahá’í-geloof (een in de negentiende eeuw gestichte geloofsbeweging in Perzië (Iran)), het hindoeïsme en het boeddhisme. Binnen het protestantisme is er geen gezamenlijke kerkelijke vastentraditie. Wel zijn er individuele protestanten die vasten in de Veertigdagentijd. Naast religieus vasten kent onze samenleving bovendien vasten als dieetvorm en gezondheidsmiddel.

Niet omdat het moet, maar omdat het kán

Opvallend is dat het christelijke vasten het laatste decennium wint aan populariteit. Uit een onderzoek voor de Vastenactie in 2011 bleek al dat met name jongeren vaker kiezen voor een periode van onthouding. Niet omdat het moet, maar omdat het kán …. Door te vasten, tonen ze zich solidair met mensen die het minder breed hebben, aldus het onderzoek uit 2011. Ze kiezen ervoor om in deze periode minder te consumeren, minder luxe tot zich te nemen en meer naar de kerk te gaan.

Het nieuwe loslaten

Binnen mijn eigen kring van religieus bewuste protestanten en katholieken tussen de dertig en vijftig merk ik deze dagen nog een andere tendens. Er wordt niet zozeer gevast uit solidariteit met de armen. Maar vasten wordt een persoonlijke vorm van bezinnen en loslaten. Een vriendin van mij verwoordde het als volgt:

“Ik heb besloten om de komende Veertigdagen niet op Facebook te gaan en doordeweeks geen alcohol te nuttigen. Verder eet ik alleen mijn maaltijden; geen tussendoortjes, behalve af en toe een stuk fruit. Daarnaast neem ik de tijd om dagelijks te mediteren; al wandelend of in mijn ‘stiltekamer’. Ieder jaar weer zoek ik iets wat ik voor een tijdje wil ‘loslaten’. Dit om te kijken wat het met mij doet wanneer dit stukje ‘wegvalt’ in mijn leven. Door zo te vasten bekijk ik wat de consequenties hiervan zijn en hoe ik hierop reageer, zowel fysiek als geestelijk. Welke ruimte dit mij geeft. Daarnaast ga ik in deze periode ook fysiek meer van mijn lichaam vragen door een nieuw hardloopschema te starten.

Dit alles doe ik zonder mijzelf uit het oog te verliezen. Wanneer het me ‘te veel’ wordt, dan onderzoek ik wat voor mij het beste is. Ik kan dan op dat moment bewust ervoor kiezen om te ‘zondigen’. Vasten hoeft geen kwelling te worden, meer een zoektocht naar mijzelf en hoe ik met verschillende zaken in mijn leven omga.”

Bezinning

Ikzelf krijg vasten als vorm van onthouding niet voor elkaar. Dat ligt aan mijn persoonlijkheid. Ik reageer opstandig op alleen al de gedachte om in iets beperkt te worden, ook al zou ik er zelf voor kiezen. Dus geen dieet in dranken, spijzen of sociale media voor mij. Misschien als ik oud en grijs ben, dat het me dan lukt: als de haren dunner zijn en niet meer zo recht overeind schieten, maar kunnen meebuigen met wat komt.

Ik zoek mijn vasten daarom in de bezinning. Vorig jaar heb ik veertig dagen gewerkt aan een religieuze tekst, de Zeven laatste woorden, en dit jaar ga ik het boek Exodus uitgebreid bestuderen. Ook dat is het nieuwe vasten. Kies een vorm die bij je past.

En nou ben ik eigenlijk wel benieuwd wat jullie deze Veertigdagen gaan doen!

Simone Snakenborg

Simone Snakenborg

Ritueelbegeleider

Simone Snakenborg (1969) is medeoprichter en vicevoorzitter van de onafhankelijke geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg en ritueelbegeleider.
Profiel-pagina
Al 4 reacties — praat mee.