Ik ga je niet adviseren om de stemwijzer in te vullen, de websites van de partijen te bezoeken, artikelen te lezen of verkiezingsdebatten te volgen. Als het onderwerp je bezighoudt, dan heb je dit hoogst waarschijnlijk al lang gedaan en voel je je, samen met mij, overladen door de grote hoeveelheid uitspraken, standpunten, bezwaren, gevaren en lege statements over de verkiezingen. En als het onderwerp je tot op heden nog niet heeft beziggehouden, dan wordt je hoofd er ook niet leger van door nu nog zoveel mogelijk informatie tot je te nemen.

Zweven heeft te maken met niet geaard zijn en niet tot een besluit kunnen of willen komen. In je hoofd blijf je heen en weer gaan tussen een aantal alternatieven, of je haakt af omdat je denkt dat jouw keuze toch geen zin heeft. Je blijft hangen in je eigen gecreëerde luchtbel. Zodat je niet in actie hoeft te komen, maar van jezelf tot in lengte van dagen mag blijven ronddobberen in besluiteloosheid.

Wil jij wel uit jouw luchtledigheid komen en met een goed gevoel naar de stembus gaan? Dan is hier een ritueel om in vijf stappen te landen. Om uit het warrige hoofd van een zwevende kiezer neer te dalen in de schoenen van een goed geaarde, daadkrachtige stemgerechtigde.

Ik zeg: fasten your seat belts. Het landingsgestel gaat uit.

Stap 1: Wacht niet op de ‘beste’ keuze

Er bestaat geen keuze die in alle omstandigheden de beste keuze is. De beste keuze voor nu is die optie die nu de beste verwachte gevolgen heeft. Een deel van besluiteloosheid komt voort uit angst dat het gekozene niet het beste was, uit faalangst dus.

Stap 2: Luister naar je intuïtie

Er is een stemmetje van binnen die jou in veel gevallen goed weet te vertellen wat je beter wel en niet kunt doen. Noem het je onderbuikgevoel, je innerlijke stem. Dit is de kennis en levenservaring die je in de loop der jaren hebt opgebouwd en die zich in een split second aan je laat horen of zien. Vertrouw erop. In de auto laat je je erdoor leiden, bij ingewikkelde gesprekken op je werk, in je liefdesleven, dus waarom niet in verkiezingstijd? Jouw innerlijke wijsheid is alwetender dan je denkt,

Stap 3: Vraag niet te veel advies

Hoe meer je weet, hoe minder je weet. Natuurlijk is het zinvol om iets van een partijprogramma en het betreffende Tweede kamerlid af te weten voordat je je stem uitbrengt. Maar beperk de hoeveelheid informatie die je tot je neemt. Dit voorkomt dat je te veel achter de komma gaat analyseren, zeker als de informatie tegenstrijdigheden bevat. De media wil ons doen geloven dat het heel belangrijk is om naar hun uitzendingen te kijken, hun artikelen te lezen. En goede, onafhankelijke informatie is natuurlijk ook belangrijk, maar dan goed geselecteerd, wat mij betreft.

Stap 4: Weet wat je ultieme doel is

Wat wil je met jouw keuze bereiken? Wat vindt je het belangrijkste waarop een land bestuurd dient te worden, welk primair belang moet een partij vertegenwoordigen? Hoe meer doelen aan jouw keuze hangen, hoe lastiger te bepalen is welke richting je uit wilt gaan. Er kan maar één doel het hoofddoel zijn.

Stap 5: Ga ervoor

Er is maar één manier om te stoppen met zweven …. En dat is om zelf te besluiten dat je tot een keuze wilt komen. Doe het gewoon. Zo simpel is het. Kies met de inzichten die je nu hebt, en leg deze vast op je stembiljet op 15 maart. Laat je niet verleiden tot de gedachte dat “het toch allemaal geen zin heeft”. We zagen bij de referenda uit 2016 over het Oekraïneverdrag en het Britse EU-lidmaatschap welke gevolgen niet stemmen heeft. Niet stemmen is ook een keuze, namelijk om de regie uit handen te geven. Is dat dan wat je wilt?

Ik wens je een vruchtbare keuze en een prachtige stem toe.

Simone Snakenborg

Simone Snakenborg

Ritueelbegeleider

Simone Snakenborg (1969) is medeoprichter en vicevoorzitter van de onafhankelijke geloofsgemeenschap Ekklesia Tilburg en ritueelbegeleider.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.