De van origine Nederlandse protestantse studentenpredikant in Berlijn, Ton Veerkamp, inmiddels 81 jaar oud, schreef een boek over het verlangen deze wereld anders te maken. In zijn verhaal staan twee tradities centraal, de joods-christelijke en de marxistische. Beide zijn grote verhalen die in onze postmoderne wereld ‘uitverteld’ lijken. Maar bij de presentatie van het boek op 27 september in De Nieuwe Liefde bleek het tegendeel. Zo’n zestig mensen hadden hun weg gevonden naar het debatcentrum. Ook vandaag gaat het verhaal door.

Huub Oosterhuis vertelde hoe hij geïnspireerd bleef door het werk van Veerkamp. Vervolgens gaf Ton Veerkamp de aftrap met een lezing getiteld: De toekomst van het Grote Verhaal. De Belgische theologe Ine Van Den Eynde vertelde hoe dat vaak als patriarchaal vertelde verhaal toch ook de strijd tegen discriminatie van vrouwen kan inspireren.

Manuela Kalsky reageerde op het verhaal van Ton Veerkamp vanuit de actuele pluriforme situatie in Nederland/Europa. Valt hier nog een groot verhaal uit te destilleren? Of gaat het veeleer om de vele kleine dagelijkse verhalen over heil en onheil die met elkaar moeten worden verbonden op basis van gedeelde belangen?

In de middag kwamen eerst twee Duitse bewonderaars van Ton Veerkamp aan het woord. Allereerst de filosoof Wolfgang Haug die zich afvroeg of er aan de horizon werkelijk niets te zien is van een samenleving waar mensen delen naar behoefte in plaats van het kapitaal zich te laten ophopen bij weinigen. Het verhaal van Ton Veerkamp inspireert hem lichtpunten te blijven zien en te benoemen. Emeritus hoogleraar Frigga Haug wees op de feministische kritiek op de huidige neoliberale politiek. Vrouwen zijn het eerste slachtoffer en nu zien we dat vrouwen als eersten daar ook echt tegen opstaan. Zij riep Ton Veerkamp op daar oog voor te krijgen. Emeritus predikant Egbert Rooze uit Antwerpen wees in dat verband op het ALBA-verdrag uit Latijns-Amerika waarbij een aantal landen samen werken aan een sociale politiek die ook de armsten te goede komt. De dag werd besloten door Elke Vandeperre eveneens uit België die met haar vzw Motief mensen leert om analyses te maken van onderdrukkende situaties. En hoe je bondgenoten kunt zoeken om veranderingen op gang te brengen. Het werk van Veerkamp speelt in haar werk een belangrijke rol.

Deze Wereld Anders van Ton Veerkamp is een uitgave van Skandalon, De Nieuwe Liefde in Amsterdam organiseert in maart 2015 een Leerhuis over Deze Wereld anders van 4 avonden.

Bas-van-der-Bent

Bas van der Bent

student Theologie

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.