Hoofdspreekster was Manuela Kalsky, directeur van het Dominicaans Studiecentrum voor Theologie en Samenleving en betrokken bij o.a. het boek W!J-land. Voorbij de bindingsangst. De vele mensen die hier een beter bestaan zoeken, worden met wantrouwen bejegend. Zeker moslims worden de laatste tien jaar weer als vreemden beschouwd. Nederland worstelt met multiculturaliteit, iets dat ons land vanouds niet kende. Het idee heerst dat er een eenvormige Nederlandse cultuur bestaat, en dat we immigranten moeten laten assimileren in die cultuur. De regering sombert er vervolgens over dat dit niet lukt. Dat geeft extra voedsel aan het wantrouwen. In plaats daarvan kunnen we beter werken aan gemeenschappen waarin diversiteit mag bestaan. Dat is wat we een ‘Nieuw Wij’ noemen. Voor het creëren van zo’n nieuw wij zijn wegbegeleiders nodig. Die praten niet te veel, ze luisteren des te beter. Met onze religieuze traditie kunnen we goede wegbegeleiders zijn.

In het verdere programma kwamen enkele mensen aan het woord die te maken hebben met uitsluiting, armoede en onrecht. Achtereenvolgens kwamen aan de orde de situatie van vluchtelingen, Roma’s en slachtoffers van mensenhandel.

Een Algerijnse vluchtelinge deed haar relaas. Naast een zware periode voordat ze erkend werd als vluchteling, botste ze diverse keren op tegen communicatiestoringen: een ambtenaar die zo vriendelijk mogelijk uitlegt dat je het land uitmoet, mensen die zeggen je te willen helpen, maar misschien ook naar de politie gaan om je aan te geven. Ook toen ze bij Vluchtelingen in de Knel in Eindhoven terechtkwam, duurde het een tijd voordat ze de zaak vertrouwde. Zuster Bets Verbakel vertelde vervolgens over de aanpak van Vluchtelingen in de Knel.

Roma’s vinden erg lastig de aansluiting bij de Nederlandse samenleving. Grietje Nekkers vertelde over haar werk met Romagezinnen. Veel kinderen hebben een moeizame schoolloopbaan. Langdurig werken aan het opbouwen van vertrouwen is de enige mogelijkheid om vooruitgang te boeken.

Tenslotte vertelde Eva Heezemans over het werk van BLinN. Mensenhandel is uiteindelijk te wijten aan ons eigen economische gedrag. Aardbeien zijn goedkoop dankzij mensenhandel. Waar BLinN tegenaan loopt, is dat slachtoffers van mensenhandel die aangifte doen tegen hun baas, maar korte tijd beschermd worden. Zolang het proces duurt, worden ze niet uitgezet, daarna meestal wel.

De aanwezigen deelden hun ervaringen en hun vragen. Velen zijn op de een of andere manier betrokken bij het werken aan een nieuw wij. Een doel waarheen jonge en oude mensen samen kunnen optrekken.

Klik hier (onderaan de pagina klikken op pagina 2) voor een aantal foto’s van deze dag.
Klik hier voor een uitgebreider verslag van deze dag.

Tom Boesten

stafmedewerker bestuurbaarheid bij de KNR

Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.

Advertentie

Kloostercast