Enis denkt dat er snel een medicijn nodig is voor blinde vlekken voor niet-Westerse meningen. Het protest uit Joodse hoek tegen Abu Jahjah is een symptoom van een onderliggende ziekte. Daar slaat Enis de plank lelijk mis naar onze opvatting. Laat ons het uitleggen.

De komst van Turkse en Marokkaanse werkers en hun gezinnen naar Nederland heeft gaandeweg geleid tot flinke kennisinput van die kant als het gaat om wereldproblemen of vraagstukken in de regio’s van herkomst. Het zijn echter complexe vraagstukken en de opinies uit Turkse en ook Marokkaanse hoek zijn niet zelden tegengesteld en zelfs zeer strijdig. Een beetje krantenlezer die ook nog actualiteiten- en discussieprogramma’s op radio en tv volgt, kan dat alles tot zich nemen en zo behoorlijk ingevoerd raken. Aanhangers van de AK-partij van Erdoğan, Gülenisten, Kemalisten, Koerden en noem maar op zijn dan geen onbekende zaken.

De kijk van Abu Jahjah op het Palestijns-Israëlische conflict is al lang geen onbekend verschijnsel meer in Nederland en België. Al na de oorlog van 1973 tussen Egypte en Israël is Nederland gaan schuiven in pro-Palestijnse richting. De meeste Joden zijn op de hoogte van de Nakba en hebben weet van de Palestijnse grieven, al zijn ze het daar lang niet altijd mee eens. Daar zat het probleem niet met Jahjah. De weerzin tegen hem heeft te maken met zijn onverzoenlijke antizionisme. Dat is iets anders als kritiek op de staat Israël. In de Joodse wereld zelf of in de Israëlische samenleving wordt heel veel kritiek geleverd. Maar in de regel wordt niet het bestaansrecht van de staat Israël als Joods thuisland ter discussie gesteld. Dat doet Abu Jahjah wel met ondeugdelijke argumenten als “Israël is een Apartheidsstaat, zoals Zuid-Afrika dat was”. Dat is aperte laster en aantoonbaar onjuist. Velen in Nederland gaan mee met dat soort ideeën van Abu Jahjah, vooral Nederlanders van Turkse en Marokkaanse komaf maar ook autochtonen. Dat maakt Joden in Nederland en elders onrustig. Niet zo vreemd als je naar de Joodse geschiedenis kijkt. Israël wordt gezien als uitwijkhaven. Als je niet al te zeer tegen Joden bent, dan snap je dat. Dan gun je Joden een eigen land. En dat hoeft helemaal niet het recht van Palestijnen op hun eigen staat in weg te zitten. Dat is de essentie van de internationaal aanvaarde twee-statenoplossing.

Enis vraagt naar een medicijn. Zoiets is inderdaad hard nodig want er is al te veel polarisatie, zeker als het gaat om het Palestijns-Israëlisch conflict. Overigens bij lange na niet het meest bloederige conflict in dat deel van de wereld. De commissie dialoog van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) Amsterdam hanteerde als uitgangspunt dat je naar elkaars verhalen moet proberen te luisteren en moet proberen je in te leven in de ander, ook al was je het niet compleet eens met elkaar. Dus laat Joden zich verdiepen in de Nakba en hun dialoogpartners in de vlucht van Arabische Joden uit de Arabische landen en Iran na 1948. Laat anderen kennisnemen van de Joodse Tempels die er waren in het hart van Jeruzalem en laat Joden beseffen welke heiligdommen er op de Tempelberg of Haram al Sharif staan. Ga zo maar door. Abu Jahjah heeft laten zien dat hij zich afsluit voor het zionistische verhaal. Hopelijk willen anderen de uitdaging wel aan om zich open te stellen voor verhalen van de onbekende partner in de dialoog.

rachelree

Rachel Reedijk

Schrijver

Rachel Reedijk is cultureel antropoloog en schrijver. Ze is lid van de dialoogcommissie van de Liberaal Joodse Gemeente in Amsterdam.
Profiel-pagina
Al 21 reacties — praat mee.