Allereerst constateert Suurmond dat vrijzinnigen wars zijn van dogma’s. Vrijzinnigen gebruiken dogma’s vooral om te vertellen wat ze niet geloven. Suurmond noemt als voorbeeld de dogma’s over de natuur van Jezus en de Wederopstanding. Laat dat nu net twee geloofsopvattingen zijn waar vrijzinnigen heel mystiek mee omgaan.

Het klopt dat vrijzinnigen rationeel zijn. Het klopt niet dat vrijzinnigen alleen maar rationeel zijn. Vrijzinnig-zijn is een combinatie van rationaliteit en mystiek. Dat is een moeizame combinatie en vrijzinnigen zijn dan ook hun hele leven lang bezig om deze twee in balans te houden. Vrijzinnigen ervaren op een mystieke manier het geloof, dat ze vervolgens rationeel verklaren.

Neem bijvoorbeeld de Wederopstanding. Er zijn vrijwel geen vrijzinnigen die geloven in een vleselijke opstanding van Jezus. Als je de Wederopstanding op zo’n manier benadert, interpreteer je het geloof wel erg letterlijk. Vrijzinnigen benaderen het idee van de Wederopstanding op een mystieke en rationele manier. Een vleselijke opstanding kan rationeel gezien niet. Een mystieke opstanding wel: dan staat het symbool voor opnieuw beginnen; opstaan uit een doods bestaan, niet bij de pakken neerzitten.

Op deze manier benaderen vrijzinnigen de christelijke traditie. Die wordt niet overboord gegooid maar opnieuw geïnterpreteerd. Stellige dogma’s worden vertaald naar ideeën waar mystieke ervaringen aan ten grondslag liggen. Dat maakt het geloof allerminst saai. Het wordt hierdoor een ontdekkingstocht. Een continu zoeken naar de betekenis van geloofsopvattingen, naar de betekenis van de eigen mystieke ervaring.

Dat vrijzinnigen vervallen in zweverige spiritualiteit is een stelling van Suurmond die niet klopt. De nieuwe spiritualiteit kent geen grote populariteit onder vrijzinnigen. Vrijzinnigen blijven liever bij de eigen christelijke traditie. Daar zijn ze trouw aan. Vrijzinnigen omarmen de dogma’s en bewerken ze zodat ze hun eigen worden. Dat betekent een actief geloof waar passie van uitstraalt: vrijzinnigen spannen zich in om de christelijke traditie zich eigen te maken!

Ik wil afsluiten met de stelling van Suurmond dat dogma’s geen geboden zijn, maar poëzie. Dat is een zeer vrijzinnige stelling: zo ervaren vrijzinnigen het ook. Poëzie leent zich niet voor letterlijke interpretaties. Poëzie raakt het gevoel en dat is precies waar het vrijzinnige geloof om draait. Ik zou Suurmond daarom willen uitnodigen om zich meer te verdiepen in de vrijzinnigheid. Dan zal hij er achter komen dat hij heel goed met ons kan poëseren. Dat zal ongetwijfeld mooie gedichten opleveren!

Erik-Jan-Tillema

Erik Jan Tillema

Eigenaar Bureau Deus, pionier voorganger bij kerk Schagerbrug

Erik Jan Tillema werkt bij de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.