Ik ben het met Wilders eens dat mensen die afhankelijk zijn van de zorg én degenen die die zorg verlenen, beter verdienen dan hun nu meestal geboden wordt. En net als hij, vind ik dat er iets gedaan moet worden aan de belabberde omstandigheden van mensen die niet of nauwelijks kunnen rondkomen. Overigens zijn er meer politieke partijen die dat vinden. Kijk daarom goed welke concrete voorstellen partijen doen. Ik vrees dat degenen die om deze reden hun stem aan de PVV hebben gegeven, bedrogen zullen uitkomen wanneer Wilders zijn ‘agenda van de hoop’ zou kunnen uitvoeren. En niet alleen zij. Want waar hij zich breed voor maakt, is in werkelijkheid een agenda van angst die onvermijdelijk tot desintegratie, armoede, ellende en wanhoop leiden zal.

De kapitale fout die bij kreten als ‘eigen land en eigen god eerst’ gemaakt wordt, is het ontkennen van het simpele gegeven dat wij als mensen organisch deel uitmaken van het web van het leven. We kunnen er niet langer omheen dat we principieel en praktisch verbonden zijn met alles en iedereen, ook met dieren en planten. De bomen hebben onze natuurlijke CO2 nodig, wij kunnen niet zonder hun zuurstof. Wanneer ik meer ruimte inneem en meer van de aarde gebruik dan ik nodig heb, komt een ander onvermijdelijk tekort aan ruimte en mogelijkheden om te leven. Wanneer ik de voedselketen frustreer en de biodiversiteit geweld aandoe, leidt dat onvermijdelijk tot verminderde oogsten en tekorten waar mensen die het toch al niet breed hebben als eerste de dupe van zijn.

Het web van het leven werkt als een lichaam waarin elk orgaan en elke cel afhankelijk van en dienstbaar aan de rest van het lichaam is. Zolang het lichaam gezond is, profiteert elke cel en elk orgaan daarvan. Maar wanneer een cel zich terugtrekt in zichzelf, niet meer dienstbaar wil zijn aan andere cellen en voor zichzelf begint, kan dat desastreuze gevolgen hebben voor de rest van het lichaam. We noemen dat kanker en we weten dat het dodelijk kan zijn. Het is een naar voorbeeld, maar ik vrees dat het mechanisme van ‘eigen volk eerst’ op termijn hetzelfde ontwrichtende en ziekmakende effect zal hebben op onze eigen samenleving als orgaan van de wereldsamenleving. Dat de PVV zorgen voor het klimaat bestempelt als weggegooid geld, Nederland wil afzonderen van de Europese Gemeenschap, Oekraïne niet langer de helpende hand wil toesteken en vluchtelingen wil laten barsten, lijken me in ieder geval duidelijke symptomen van een gevaarlijk ziektebeeld.

Daar komt bij dat in een gezond lichaam wordt samengewerkt, maar juist tot het democratische overleg dat daarvoor nodig is, lijkt Wilders niet in staat. Misleidend noemt hij zijn beweging ‘Partij voor de Vrijheid’, maar dat hij geen enkele tegenspraak duldt, zou zijn volgelingen te denken moeten geven.

Voor de gezondheid van het web van het leven en van het lichaam van onze wereldsamenleving is diversiteit en de bereidheid van elkaar te leren van groot belang. Wie zich terugtrekt in zijn eigen cocon verliest niet alleen de enorme rijkdom aan medemenselijkheid, ideeën, kunst en cultuur, voedsel en producten van elders, maar zal onvermijdelijk zowel letterlijk als figuurlijk stikken en verstikken door een toenemend gebrek aan zuurstof.

 

Dirk 3707

Dirk van de Glind

Schrijver en docent levensbeschouwelijke vorming

Dirk van de Glind was jarenlang docent levensbeschouwelijke vorming. Hij heeft vele jaren de kans gehad om rond te kijken in de schatkamers …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.