De film Rafaël gaat over de Nederlandse jonge vrouw Winny die tijdens haar vakantie stapelverliefd wordt op de Tunesische Nizar. Als snel besluiten ze te gaan samenwonen in Tunesië waar ze beiden in de toeristische sector werken. Wanneer Winny zwanger raakt, breekt net de Arabische Lente uit. Voor hun eigen veiligheid (de toeristische industrie krimpt ineen), en de veiligheid van hun ongeboren kind besluiten ze naar Nederland te verhuizen. Maar Nizar krijgt geen toeristenvisum. “Ik kom later,” zegt hij als Winny op het vliegtuig stapt.

“Iedereen kent de foto van het aangespoelde jongetje op het Griekse strand”, zegt Sombogaart. “Zo ging ook de foto van Winny de wereld over toen ze met hoogzwangere buik en uitzichtloze blik voor het hek stond van het vluchtelingenkamp op Lampedusa. Daar is Nizar, na zijn tweede poging met boot Italië te bereiken, terechtgekomen. Ondanks alle aangeleverde bewijsstukken van hun huwelijk en toekomstig kind (Rafaël), krijgt Nizar niet het benodigde stempeltje. Keer op keer stuiten ze op kafkaëske bureaucratie”

Het onderwerp gaat Sombogaart duidelijk aan het hart. Zijn ogen schieten vol als hij een ander voorbeeld aanhaalt: “Het is godgeklaagd hoe defensief Hongarije zich opstelt jegens vluchtelingen. Geen enkeling komt erin. En dat terwijl slechts 60 jaar geleden Hongaren massaal vanwege de Russische invasie hun land ontvluchten en door de rest van Europa werd opgevangen!

Onlangs zag ik een prachtige documentaire over vissers die op het eiland Lampedusa leven. Zij zien continu de vluchtelingen aanspoelen. Al jarenlang, dag na dag. Na al die tijd blijven ze even openhartig deze mensen opvangen. Dat komt waarschijnlijk doordat ze recht door de ogen van de personen hun leed aanschouwen, hun pijn voelen. Wij in het veilige, afgelegen Nederland zijn na het zien van al die beelden zodanig afgestompt dat het ons nauwelijks raakt. Kennelijk kunnen de luikjes naar het hart vrij makkelijk dichtgezet worden.

Ook wij als filmmakers krijgen met afstomping te maken. ‘Is deze film nog wel een toevoeging op wat er al is op hetgeen al gemaakt is over het dilemma?’ is steevast de vraag.’ En dan is mijn antwoord ja. We moeten inzien hoe massaal de problematiek is waaraan wijzelf mede debet zijn. Maar ook hoe veerkrachtig de mens kan zijn. Rafaël is een betoog tegen het onderkoelde cynisme en vóór medemenselijkheid.”

Steun deze film!
De film, geproduceerd door Rinkel Film met de EO als coproducent, is momenteel in voorproductie. Om de film te realiseren is nog geld nodig. U kunt een bijdrage leveren via de onlangs gestarte donatie/investeringscampagne www.steunrafael.com.

Guido Attema

Audio-technicus

Programmeert het bevrijdingsfestival Vlucht naar het Heden
Profiel-pagina
Al 5 reacties — praat mee.