Peter van der Heiden, parlementair historicus:

“Nee, we zijn niet in oorlog met IS. Volkenrechtelijk is het niet mogelijk om in oorlog te zijn met IS, want je kunt alleen in oorlog zijn met een ander land, maar aangezien IS geen land is, kunnen we er dus niet mee in oorlog zijn.

De uitspraak van Mark Rutte dat we in oorlog zijn met IS is dan ook geen oorlogsverklaring. Het is veeleer een omschrijving van de feitelijke situatie. Er wordt al maandenlang gebombardeerd en in wezen zijn we al sinds de aanslagen op de Twin Towers in oorlog tegen het internationaal terrorisme.”

Haley Swedlund, conflictdeskundige:

“Op terroristische aanslagen komen twee soorten reacties: een emotionele reactie en een politieke reactie. De emotionele reactie is de angst die we voelen, de onmacht. De politiek heeft onder andere tot taak om ons te beschermen. Dit is een lastige taak, want enerzijds moet ze een antwoord geven op de angst die er leeft onder de bevolking door de emoties die er leven te accepteren en anderzijds moet ze juist afstand doen van deze emoties om goede beslissingen te maken. Want als het beleid gevoed wordt door de angst kan dat grote negatieve gevolgen hebben voor de hele samenleving. Dat hebben we bijvoorbeeld gezien in Amerika na de aanslagen op de Twin Towers, toen er zeer strenge veiligheidschecks werden ingevoerd op de vliegvelden.

“We zijn in oorlog met IS” is een uitspraak die uit angst en woede voortkomt. Het is geen oorlogsverklaring. Maar het is een gevaarlijke uitspraak omdat het een antwoord is dat voortkomt uit de emoties. Politici zouden een stap terug moeten doen en zich moeten laten leiden door de rede en niet door heftige emoties. Alleen dan kunnen ze weloverwogen beslissingen maken.”

Dit artikel is gebaseerd op het actualiteitencollege dat afgelopen maandag plaatsvond aan de Radboud Universiteit in Nijmegen en was georganiseerd door Radboud Reflects. Het actualiteitencollege kan terug geluisterd worden op: http://www.ru.nl/radboudreflects/terugblik/terugblik-2015/terugblik-2015/ishetoorlog/

Logo_Personen

Redactie Nieuw Wij

Heeft u ook een nieuwstip? Of wilt u zelf publiceren? Laat het ons weten via de contactpagina.
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.