Vaak wordt gezegd dat de coalitie van PvdA en VVD een tegenstrijdigheid is. De VVD komt op voor het individu dat zichzelf wil ontplooien en zo weinig mogelijk regels wil. De PvdA daarentegen richt zich op de bredere gemeenschap en solidariteit. Die twee bijten elkaar en het is een wonder dat het kabinet zijn tijd heeft kunnen volmaken. Zo wordt gezegd.

Door: Jean-Jacques Suurmond

Ik zie dat heel anders. In grote trekken benaderen deze partijen samen het meest de werkelijkheid. Enerzijds willen we onszelf kunnen zijn, anderzijds is geen mens een eiland en kan zonder omgeving ook de grootste individualist zich niet ontwikkelen. Mens zijn speelt zich af in de spanning tussen jezelf zijn en behoren tot een groter geheel.

gezichtenDit is een kerninzicht van de gestaltpsychologie: iets kan alleen in een context bestaan. Kijk maar naar dit plaatje. De vaas is alleen te zien tegen de zwarte achtergrond en de twee gezichten alleen tegen de witte. Zonder achtergrond vallen de figuren weg terwijl er zonder figuren geen achtergrond is, alleen maar een zwart of wit vlak.

Zo is het ook met ons. Mens zijn kan alleen tegen een achtergrond, een context. Die geeft betekenis en zin. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om het gezin waarin je opgroeide te erkennen (al kunnen we daar soms een tijdje over doen). Dat geldt ook voor de samenleving waar we deel van uitmaken, met vrienden, een huis, een baan. De PvdA is dan ook vanouds een ‘arbeiderspartij’ die zich sterk maakt dat iedereen kan werken, behoorlijk onderdak heeft en gezonde lucht kan inademen.

Maar alleen nadruk op de context of gemeenschap is niet genoeg omdat dan het individu ondersneeuwt. De VVD komt daarvoor op en benadrukt dat ieder vrij moet zijn om inhoud aan zijn of haar eigen leven te geven.

Ik ben zeker niet blij met alle besluiten van de coalitie VVD-PvdA. Maar omdat die in grote lijnen het meest de realiteit vertegenwoordigt, is het kabinet erin geslaagd om moeilijke maar noodzakelijke hervormingen door te voeren op onder meer het gebied van de financiën, de zorg, werk en pensioenen. En omdat de coalitie in haar verschillen dezelfde spanning kent als die tussen individu en gemeenschap is er een oliemannetje als premier Rutte nodig om de boel draaiend te houden.

Zijn er andere coalities mogelijk die ook zo goed de werkelijkheid benaderen? Dus een combinatie van liberaal en socialistisch? D66-PvdA of VVD-GroenLinks? Mogelijk, maar D66 en GroenLinks hebben niet de breedte van de VVD of PvdA, om over de andere partijen maar te zwijgen die meer lobbygroepen of one-item partijen zijn.

Op 15 maart stem ik dus op de PvdA, ook omdat de goede dingen die deze partij de afgelopen kabinetsperiode heeft gedaan te weinig gewaardeerd worden. In de hoop dat het weer een coalitie met de VVD wordt. Is dat onwaarschijnlijk?

Zeker als we er niet op stemmen.

Jean-Jacques Suurmond is predikant, gestaltsupervisor en columnist van Nieuwwij.nl. Voor meer informatie: www.jean-jacquessuurmond.nl.

jjsuurmond 2023 – kopie

Jean-Jacques Suurmond

Publicist

Jean-Jacques Suurmond is pastor, coach/supervisor en publicist. Van hem verscheen eind 2022 een vertaling en bewerking van de klassieker …
Profiel-pagina
Al 14 reacties — praat mee.