Ik word er een beetje mies van, want met mijn spelverhalen relativeer ik al jaren lang allerlei absolute claims op kennis, vooral op levensbeschouwelijk vlak. Zit ik dan in een hoek die ik verafschuw?

Toch niet, want bij elk spel hoort een dubbel perspectief, ook al ga je op in één van die twee. Die ene
waarheid van dat ene perspectief geldt dan wel, en je hanteert die in volle ernst, maar ze blijft betrekkelijk. Dat andere perspectief staat alleen even in de wachtstand. Alle mensen spelen met betekenissen, in hun taalgebruik, in hun sociale leven, in hun koopgedrag, in hun levensbeschouwing.

Iedereen heeft daarbij een voorkeur voor één alternatief uit het aanbod, maar andere perspectieven blijven deel uitmaken van het spel. Ze staan ter beschikking. Het gevaar is dat de ernst het spel wegdrukt en dat één perspectief exclusief wordt.

Twee noodremmen

Het aardige van het spel is dat er minstens twee noodremmen aan zitten: een waardetoets en een check op machtsverhoudingen. Ze helpen bij de beoordeling van wat als waarheid wordt verkocht.

Achter elke geclaimde waarheid zitten waarden. Hoe medemenselijk zijn die? Alle kennis moet je toetsen aan een pakket van waarden, zoals die van de VN-verklaring over de mensenrechten.

Daarnaast speelt macht een rol. Mensen laten zich bij het vormen van hun favoriete kennis gemakkelijk aansturen door anderen – die daarmee macht over hen hebben. Maar welke andere belangen dan waarheidsvinding spelen mee?

Kortom: eigen waarheden zijn er bij de vleet, maar steeds is de vraag welke waarden ik dien met ‘mijn
waarheid’, en welke machtsverhoudingen de bron van die waarheid domineren.

Onlangs bracht de auteur, André Droogers, een gratis verzamelbundel uit met zijn eerste driehonderd druppel-columns over levensbeschouwing, macht en spel die hij sinds september 2013 schreef. Een deel van deze columns verscheen ook op NieuwWij.nl. De teksten staan gerangschikt in thematische hoofdstukken. De bundel staat klaar op https://www.andredroogers.nl/300-druppel-columns/. Hier kan de bundel als e-book worden gedownload naar computer, tablet, of e-reader. Het is een .epub-document.

U kunt gratis verder lezen

Klik deze melding weg via het kruisje. Maar goede artikelen schrijven kost geld. Steun daarom onze schrijvers en word al vanaf € 5 per maand Vriend/in van Nieuw Wij.

Ik lees eerst het artikel verder.
droogers

André Droogers

Antropoloog

André Droogers is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije …
Profiel-pagina
Al één reactie — praat mee.