De hofstadgroep was verantwoordelijke voor de moord op Theo van Gogh en ook Wilders werd in die dagen bedreigd. Dat hij bang is voor een ex-lid van deze groep is in eerste instantie te begrijpen. In tweede instantie – na enig nadenken – zou hij juist helemaal niet bang hoeven zijn. Soumaya Sahla heeft zich juist gedistantieerd van het gedachtegoed van de fundamentalistische stromingen in de Islam – sterker nog – als ervaringsdeskundige waarschuwt zij iedereen die het horen wil hoe je kan voorkomen dat jongeren terecht komen in de fuik van het schijnbaar idealistische IS-terrorisme. Zij is in die zin een bekeerlinge en keert zich fel af tegen haar vroegere gedachtegoed.

De geschiedenis kent meerdere van deze gevallen. Oudere lezers herinneren zich wellicht het boek van Victor Karvachenko uit de jaren vijftig ‘Ik verkoos de Vrijheid’. Karvachenko was een hoge Sovjet ambtenaar, gepokt en gemazeld in het communisme en liep over naar het Westen. Hij beschreef in zijn boek alle verschrikkingen van het stalinistische bewind. Meer dan wie ook keerde hij zich tegen een ideologie waarin hij jaren had geloofd. Door het Westen, bevangen door de koude oorlog, werd hij omhelst.

Een tweede voorbeeld speelde zich af in de jaren zeventig. Een aantal studenten, van huis uit opgevoed in de leer van het zegenrijke kapitalisme, keerde zich vol walging af van hun rijke ouders, ging fabriekswerk doen en keerde zich als neo-marxist met gloeiende ijver tegen het kapitalisme.

Ook Soumaya Sahla is in deze lijn een echte bekeerlinge. In de drie jaar dat zij gevangen zat, kreeg ze tijd om na te denken, studeerde politicologie en ontdekte dat een wereldwijde overheersing door de islamitische IS destructief zou zijn voor alle wereldbewoners, ook en zelfs in hoge mate voor de gewone islamgelovige. Eenmaal vrij legde zij zich erop toe haar nieuwe inzichten rond te bazuinen. Wilders hoeft dus niet bang te zijn. Sterker nog: een betere beschermvrouw kan hij zich niet wensen als vrijheid hem tenminste echt wat waard zou zijn.

Tenslotte een persoonlijk woord. Beste Geert Wilders, stop eens met die eeuwige strijd tegen hoofdoekjes. Het is voorspelbaar en het wordt zo saai. En val de doorsnee islamgelovige niet langer lastig. Stort u liever op het klimaat en het mondiale armoedeprobleem, de grote zaken waar alle wereldbewoners, van welke religie of ideologie dan ook, door bedreigd worden.

1523533_655585974505610_1399588557_o

Hans Beerends

Bestuurder, publicist

Hans Beerends (1931) werkt vanaf eind jaren zestig als organisator, coördinator en publicist binnen de derdewereldbeweging. Hij was …
Profiel-pagina
Nog geen reactie — begin het gesprek.